Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek obvinil vůdce EU, kteří kritizovali maďarský zákon o ochraně dětí z „koloniálního přístupu“. (Foto: Flickr)

„Bojoval jsem za svobodu a práva pronásledovaných homosexuálů. Během komunismu byli homosexuálové pronásledováni a já jsem bojoval za jejich svobodu a práva,“ řekl před zahájením summitu EU maďarský premiér.

V pravidelném pořadu na radiu Kossuth dále Viktor Orbán kritizoval představitele Evropské unie.

„Chovají se jako koloniální státy, které říkají ostatním zemím, jaké zákony mají být, jak žít a chovat se. Za tím stojí přesvědčení o morálním zákoně: Že jste Übermensch, který to ví lépe než ostatní,“ hodnotí to Orban.

Jako příklad uvedl nizozemského předsedu vlády Marka Ruttea, který na summitu EU řekl, že žádá Orbána, aby respektoval práva LGBT lidí nebo opustil Evropskou unii.

„Podle mého názoru je nizozemský premiér osobně přesvědčen, že stojí na vyšší morální úrovni než my Maďaři, a má tedy právo říci, jak mají Maďaři žít, myslet a vychovávat děti,“ říká Orbán.

Dodal, že Rutte není jediným politikem který zastává tento postoj. Tento postoj podle něj naráží na touhu po svobodě ve středoevropských zemích, protože „40 let jsme v situaci, kdy se stalo přesně to samé a trpíme tím“.

Rutteho poznámka souvisela se zákonem přijatým maďarským parlamentem 15. června, který uvádí, že školní sexuální aktivity nesmí podporovat změnu pohlaví ani homosexualitu.

Tyto změny, kromě učitelů škol, budou povoleny pouze osobám a organizacím uvedeným v oficiálním aktualizovaném registru. Stát má navíc chránit právo dítěte na zachování rodové identity při narození. Zákon také zakazuje zpřístupnění pornografického obsahu osobám mladším 18 let, jakož i osobám podporujícím změnu pohlaví zaznamenané v době narození, stejně jako homosexualitu.

Zákon také zpřísňuje tresty stanovené v trestním zákonu za některé trestné činy spojené s dětskou pornografií až na 20 let vězení   a stanoví vytvoření rejstříku osob, které se dopustily pedofilie.

Někteří politici v EU si myslí, že nová nařízení jsou zaměřena na homosexuály. Evropská komise a její vedoucí Ursula von der Leyenová návrh zákona kritizovali. Podle Von der Leyenové „tento zákon jasně diskriminuje lidi na základě jejich sexuální orientace“. Zdůraznila, že podle jejího názoru to bylo „v rozporu se základními hodnotami Evropské unie, jako je lidská důstojnost, rovnost a dodržování lidských práv“.

Maďarské orgány tvrdí, že zákon zaručuje práva rodičů na sexuální výchovu dětí a nevztahuje se na práva sexuální orientace osob starších 18 let, a proto neobsahuje žádný diskriminační prvek.

Zdroj: pz.cz