Není to proto, že bych měl halogenové žárovky rád: příšerně se vyměňují, až moc se rozžhavují a světlo, které vrhají, je moc studené a ne moc jasné. Snad je to proto, že technologie, která je má nahradit – LED – není ještě dostatečně vyvinutá, aby je v masovém měřítku nahradila. A tak je v Evropské unii dekretem nadirigováno nepotřebné, nepříjemné a drahé rozhodnutí, jen aby se banda nevolených komisařů cítila lépe sama před sebou, že urychlila přechod všech k bez-uhlíkaté budoucnosti.


Státně dirigovaná, ekologisticky zamýšlená iniciativa možná někomu dává spoustu smyslu. Je to konec konců jeden z klíčových článků víry toho eko-vyznání, že bez laskavé všude dosahující ruky nadnárodní vlády bychom pořád ještě žili až po krk v čerstvé močůvce a v toxickém chemickém smogu.

Důkazy to ale nepodporují. Ekonom Julian „Zkázomařič“ Simon jednou debatoval s ekologistickým aktivistou Hazelem Hendersonem, který se pokoušel obhajovat přínosy Zákona o čistotě ovzduší z roku 1956 – a předložil graf znečištění ukazující, že to vedlo k jasnému zlepšení kvality ovzduší v Londýně. Simon, který nebyl fandou velké vlády, mu opáčil svým vlastním grafem s daleko delší časovou škálou táhnoucí se až do roku 1800 a ukazující, že už od roku 1920 probíhal úplně stejně rozlišitelný trend poklesu úrovně znečištění vzduchu.

Simon mu řekl: „Když se podíváte na ta data, tak nemůžete rozlišit, ve kterém bodě byl zaveden Zákon o čistotě ovzduší.“

Ekologisté tento příběh nenávidí, protože vám říká to, co nechtějí, abyste slyšeli: „Že čisté prostředí je čímsi, k čemu všichni přirozeně tíhneme, když bohatneme.“

Podívejte, já vůbec nepochybuji, že až na to LED žárovky budou připraveny, tak budou velkým zlepšením oproti těm halogenovým.

Je to ale otázka spotřebitelských rozhodnutí, nikoliv vládních regulátorů. Zvláště ne regulátorů, co nejsou z demokraticky se zodpovídající vlády, jako jsou komisaři z EU, kteří chtějí tento zákaz protlačit.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: breitbart.com, reformy.cz