André Rousseau je doktorem geofyziky a geologie, bývalým výzkumníkem Francouzského národního centra vědeckých výzkumů (CNRS), který vydal 50 spisů o vztazích mezi vlastnostmi progresivních mechanických vln a geologií. Dr. Rousseau je expertem na měření akustických vln. Rousseau říká, že seismické vlny měřené 11. září dokazují, že ty 3 budovy byly strženy kontrolovanou demolicí. Konkrétně v nové vědeckém článku vydaném v Journal of 9/11 Studies Rousseau píše:

Seismické signály šířící se 11. září 2001 z New Yorku a zaznamenané v Palisades (34 km) a vydané Lomont-Doherty Earth Observatory of Columbia University (LDEO) byly podrobeny novému kritickému přezkoumání ohledně jejich zdrojů. Účelem tohoto článku je demonstrovat, že povaha těchto vln, jejich rychlosti, frekvence a energetická mohutnost zneplatňují oficiální vysvětlení, které naznačuje, že zdrojem těchto záchvěvů byly nárazy letadel do dvojčat a kolapsy těchto tří budov WTC1, WTC2 a WTC7.

***

Ze všeho nejdřív ukážeme rozpory mezi oficiálními vysvětleními mezi seismickými daty a načasováním těchto událostí. Pak poukážeme na to, že je divné, kdyby totožné události (nárazy do identických věží na jedné straně a kolapsy identických věží na druhé straně) na tom samém místě vytvořily zdroje seismických vln s odlišnou energetickou magnitudou. Předvedeme, že takovéto seismické vlny by mohly způsobit jen silné exploze, jež jsou v souladu s pozorovanými nízkými frekvencemi. Podle povahy zaznamenaných vln (v zemském tělese i povrchu) můžeme navrhnout umístění každého ze zdrojů exploze. Podle přítomnosti střihových vln nebo přítomnosti výhradně jen Rayleighových vln je naší hypotézou exploze …  umístěná pod terénem.

***

V době kolem nárazů letadel do Dvojčat a během jejich kolapsů, zrovna tak jako během kolapsu WTC7, vznikaly seismické vlny. Z míry toho, že (1) seismické vlny vytvářely jen kratičké impulsy s (2) nízkými frekvencemi, leč spojenými s energetickou mohutností, která je porovnatelná i se seismickou událostí, měly záznamy vln z Palisades na základě analýz LDEO původ nepopiratelně v explozích. I kdyby nárazy letadel a dopady trosek z Věží na zem mohly vygenerovat seismické vlny, jejich energetická mohutnost by nebyla dostatečná, aby byla zaznamenána 34 km daleko, a byly by v obou těchto případech podobné jedna druhé.

A jak jsme ukázali, to nebyly.

***

Můžeme dospět pouze k závěru, že zdroji těchto vlny byly nezávisle odpálené exploze …

***

Kontrolovaná demolice těchto tří věží, kterou naznačovala svědectví z pozorování a naslouchání, stejně jako sledování videozáznamů jejich kolapsů, je tudíž potvrzena a demonstrována i analýzou seismických vln vydávaných v době kolem nárazů letadel a v okamžicích kolapsů.

Tyto seismické analýzy jsou jen jednou z četných linií vědeckých důkazů naznačujících, že ty 3 budovy byly strženy kontrolovanou demolicí:

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: washingtonsblog.com

]]>