Údaje Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ukázaly, že většinu úmrtí na COVID-19 v srpnu tvořili očkovaní a posilnění lidé. (Foto: Flickr)

Z celkového počtu 6 512 úmrtí zaznamenaných v srpnu 2022 připadá 58,6 % úmrtí na očkované nebo posílené osoby a zdá se, že jde o známku rostoucího trendu, kdy se očkované osoby stávají stále častěji většinou v úmrtnosti na COVID-19.

V lednu 2022 byla úmrtí na COVID-19 u očkovaných osob stále v menšině, přičemž 41 procent údajů se týkalo očkovaných nebo boostovaných osob.

Analýza údajů CDC z června a července však ukázala, že více než 50 procent úmrtí bylo hlášeno u očkovaných jedinců, a to 62, resp. 61 procent.

„Už nemůžeme říkat, že se jedná o pandemii neočkovaných,“ uvedla Cynthia Coxová, viceprezidentka Kaiser Family Foundation, v článku pro Washington Post z 23. listopadu.

Údaje o úmrtnosti v rámci programu COVID od září 2021 do srpna 2022 (se svolením nadace Kaiser Family Foundation).

Coxová sice očkování proti COVID-19 podpořila, ale uvedla tři důvody, které mohou vysvětlit, proč tomu tak je.

Jedním z nich byl ten, že většina Američanů byla očkována alespoň základní sérií. Druhým důvodem podle ní je, že starší lidé, u nichž je největší riziko úmrtí na COVID, se také častěji nechávají očkovat.

Posledním důvodem podle Coxové bylo, že účinnost vakcíny bude časem a s tím, jak se varianty stanou odolnějšími, slábnout, a proto doporučila větší využití boosterů.

Bylo prokázáno, že účinnost očkování proti COVID-19 v průběhu několika měsíců dramaticky slábne a někdy klesá až na zanedbatelnou účinnost.

Profesor Jeffrey Townsend z Yaleovy univerzity, biostatistik a hlavní autor výzkumné studie hodnotící přirozenou a očkovanou imunitu proti COVID-19, v e-mailu pro The Epoch Times napsal, že v této fázi pandemie je místo porovnávání očkovaných s neočkovanými užitečnější sledovat dobu od poslední expozice jedince, přičemž expozicí se rozumí očkování nebo infekce.

„Většina lidí prošla nějakou expozicí, doba od poslední expozice spolu s tím, jaká byla poslední expozice, určuje úroveň imunity a může vysvětlit většinu rozdílů v náchylnosti, nemocnosti a úmrtnosti,“ napsal Townsend.

V současné době dlouhodobé studie imunity proti COVID-19 ukázaly, že ať už je člověk očkovaný, nebo infikovaný COVID-19, jeho imunita časem slábne.

Další výzkumy srovnávající přirozenou imunitu s očkováním často ukázaly, že očkování má tendenci slábnout mnohem rychleji než přirozená infekce.

Někteří vědci také vyslovili domněnku, že mRNA vakcíny mohou narušovat přirozenou imunitní odpověď organismu.

Vzhledem k tomu, že současná technologie používaná při výrobě mRNA vakcín může „skrývat mRNA před buněčnou obranou a podporovat delší biologický poločas a vysokou produkci bílkoviny hrotu“, uvádí se v článku publikovaném v červnu 2022 v časopise Food and Chemical Toxicology. Protein spike je hlavní patogenní součástí viru SARS-CoV-2.

Zdroj: theepochtimes.com