“V roku 1938 skupina pracovníkov pod vedením archeológa Amedea Maiuri počas vykopávok na vrchu Akropoly v Kúmy objavila – na západnej strane takzvaného Chrámu Jupitera – veľké fragmenty kostí. Známy paleontológ Ralph von Koenigswald, ktorý sa už zaoberal hľadaním Gigantopitheca, sa pripojil k vedcom a odhalil zistenia, ktoré máme k dispozícii.

Výnimočný kostrový skelet zostáva v zemi, aj časť kamennej dosky so stopami ornamentálnej maľby, ktorá odhalila neznámy symbolický tvar, ktorej von Koenigswald dal meno Chaosmos. Dotyčný maľoval element, ktorý bol okamžite spojený s veľkosťou kostí ruky, čo viedlo vedca k tomu, že nedávno nájdené stvorenie považoval za najväčšieho umelca na svete.

Tieto cenné materiály boli pripravované na uskutočnenie epochálnej výstavy, ktorá sa mala konať v neapolskom múzeu v roku 1939 a ktorá sa nikdy nekonala kvôli vojnovým udalostiam. Materiály boli uchovávané a zabudnuté na mnoho rokov až do nedávneho opätovného objavenia, ku ktorému došlo po neočakávanom objavení zložky, ktorá obsahovala dokumentáciu vykopávok a údaje o ich umiestnení v odľahlej časti skladu..“


“Giant of Cuma”, Naples, Italy

Zdroj:  biosferaklub.info