Spolkový sněm schválil povinné očkování zdravotníků. Souhlasit musí ještě Spolková rada. Návrh byl předložen členy nové vládní koalice – sociálními demokraty, Zelenými a svobodnými demokraty. (Foto: Flickr)

Na dnešním zasedání Německého spolkového sněmu se hlasovalo o pozměňovacím návrhu k zákonu o ochraně obyvatel proti infekcím, který mimo jiné předpokládá zavedení povinného očkování zdravotníků.

Hlasování se zúčastnilo 689 poslanců, z nichž se 571 členů sněmu vyslovilo pro, zatímco 80 zákonodárců hlasovalo proti návrhu, 38 přítomných poslanců se zdrželo hlasování.

Nový zákon teď poputuje do horní komory německého parlamentu – Spolkové rady, která provede mimořádné zasedání v pátek odpoledne.

Navržený zákon předpokládá povinnost poskytnutí potvrzení o očkování anebo potvrzení o prodělané nemoci pro všechny zdravotníky, kteří pracují v domovech pro seniory a v klinikách pro rizikové skupiny pacientů.

Zdroj: dw.com