Ruský prezident Vladimir Putin během rozšířeného zasedání rady ruského ministerstva obrany prohlásil, že některé evropské země, zejména Polsko, uzavřely dohodu s fašistickým Německem. Dodal, že existují dokumenty o tom, jak jednali. (Foto: PoR)

„Od roku 38, kdy Hitler přednesl své nároky na část Československa, Velká Británie a Francie se vzdaly svého spojence, i když měla s Francií dohodu o vzájemné pomoci, a poskytla Hitlerovi příležitost uchvátit část Československa. Ale co ostatní státy udělaly, například Polsko? Ve skutečnosti se připojily ke spiknutí s Hitlerem. To je přímo patrné z dokumentů, z archivních dokumentů,“ uvedl Putin.

Ruský prezident také řekl, že Adolf Hitler navrhl v roce 1938 vyhnat Židy do Afriky a polský velvyslanec v Německu Jozef Lipsky souhlasil a nabídl mu vztyčení pomníku.

„Hitler informoval ministra zahraničních věcí a poté polského velvyslance v Německu, bez obalu, řekl, že má nápad poslat Židy do Afriky v kolonii … na smrt, ke zničení. Na to mu polský velvyslanec odpověděl, a pak to napsal ve své zpravě ministrovi zahraničních věcí Polska, pánovi Beckovi: ‚Když jsem to slyšel… odpověděl jsem mu – Führerovi, Hitlerovi – pokud to udělá, umístíme ve Varšavě velkolepý památník‘,“ řekl Putin s odkazem na archivní dokumenty.

„Parchant, antisemitské prase, to nejde říci jinak. Plně se shodl s Hitlerem v jeho antisemitských náladách a navíc za mučení židovského lidu slíbil postavit památník ve Varšavě, “ dodal ruský prezident.

Putin během projevu připomněl setkání s představiteli zemí SNS v Petrohradě, kde ruský vůdce předložil svým kolegům řadu archivních dokumentů týkajících se historie druhé světové války a předválečných vztahů evropských zemí a uvedl, že některé země se zjevně snaží zkreslit historii.

„Hovořil jsem tam, že, a my to pozorujeme už dlouho, že v některých našich sousedních zemích, v Evropě a v zámoří se často snaží zkreslit historii, přicházejí s několika nepravděpodobnými scénáři vývoje situace ve světě a v Evropě před druhou světovou válkou,“ řekl Putin.

Poznamenal, že jakýmsi „logickým závěrem“ tohoto procesu bylo přijetí usnesení obsahujícího hodnocení událostí druhé světové války Evropským parlamentem.

„Nedávno naši kolegové v Evropě, Evropský parlament, přijali usnesení, kde ve skutečnosti staví hitlerovské Německo a Sovětský svaz téměř na stejnou úroveň, což naznačuje nebo přímo říká, že za zahájení druhé světové války odpovídá Sovětský svaz. Samozřejmě, naprostý nesmysl,“ řekl ruský prezident.

Dodal, že požádal své kolegy, aby mu poskytli relevantní archivní dokumenty, a znovu zmínil touhu napsat samostatný článek na toto téma.

Rusko má dost archivních materiálů, které nedovolí poškodit vzpomínku na otce a dědy, kteří bojovali ve Velké vlastenecké válce, prohlásil Putin.

„Díky bohu, máme dost archivních dokumentů, které jsme získali jako trofeje z evropských zemí po druhé světové válce… Máme dost materiálu, abychom zabránili komukoli, aby mohl zničit paměť našich otců, našich dědů a všech těch, kteří položili své životy na oltáři vítězství nad nacismem,“ řekl Putin.
Právě takoví lidé, kteří jednali s Hitlerem, dnes ničí památky sovětských osvobozeneckých vojáků v Evropě, dodal.

Zdroj: snews.com