Mezinárodni skupina vědců z USA, Německa a Francie zpozorovala zrychlení tání Thwaitesova ledovce v západní Antarktidě, kde se ledová pokrývka mění nejrychleji. Podle odhadů vědců stačí jen tento jeden ledovec, aby vzrostla úroveň moře po celém světě. Uvádí se v časopise Science Advances. (Foto: NASA)

Thwaitesův ledovec ústí do zálivu Pine Island Amundsenova moře rychlostí 2 kilometry ročně, což je největší rychlosti mezi ledovci.

Vědci pokládají tento ledovec za nejslabší část ledového štítu západní Antarktidy, který má plochu asi dva miliony kilometrů čtverečních a zaujímá objem 25,4 milionu kubických kilometrů.

V současnosti se Thwaitesův ledovec, stejně jako dva další ledovce západní Antarktidy — Pine Island a Smithův ledovec, zmenšuje kvůli ztrátě ledu, který sněžení nestíhá doplňovat.

Tři ledovce společně zvyšují úroveň světového oceánu o 0,24 milimetru ročně, úplný kolaps štítu se očekává za 200-1000 let, což způsobí zvýšení pobřežní čáry o 3,3 metru.

Mezitím se objevuje stále více důkazů, že rychlost tání ledovce ročně roste, přispívá tomu růst průměrné teploty moře v důsledku globálního oteplování.

Bylo rovněž odhaleno, že některé zóny ledovce, které jsou na dně, v letech 2014-2017 tály rychlostí 200 metrů ročně. Je to rekord mezi šelfovými ledovci Antarktidy.

Pod ledovcem se objevují dutiny, kam prosakuje teplá mořská voda, která tání zrychluje.

Vědci potvrdili objevení jedné z takových jeskyň čtyři kilometrů široké a 350 metrů vysoké. V místě, kde se teď nachází, bylo dříve 14 miliard tun ledu.

To vytváří komplexní obraz ztráty ledu, který je v některých částech ledovce rychlejší, než předpokládají teoretické modely.