V pondělí 18. května vydala konzervativní skupina dohledu nad vládou Judicial Watch výběr z před tím utajených dokumentů získaných pomocí federální žaloby z US ministerstva obrany a ministerstva zahraničí. Spolu s tím, jak jsou reportáže mainstreamových médií zaměřeny na probírání se útokem na konzulát v Benghází, tak je tu přiznání a potvrzení daleko „většího obrazu“ obsažené v jednom z dokumentů Agentury obranného zpravodajství, který byl v oběhu v roce 2012: tj. že ve Východní Sýrii je žádoucí ‚Islamistický stát‘, aby v podstatě zařídil prosazení Západní politiky v regionu.


Je zarážející, že v této nově odtajněné zprávě se uvádí, že:

[quote align="center" color="#999999"]

„Západ, země ze Zálivu a Turecko, které podporují syrskou opozici… Pak existuje možnost zřídit vyhlášené nebo nevyhlášené salafistické knížectví ve Východní Sýrii (Hasaka a Der Zor), a přesně toto mocnosti podporující opozici chtějí kvůli izolaci syrského režimu…“ [/quote]

Tato zpráva DIA před tím utajená „SECRET/NOFORN“ a datovaná 12. srpna 2012 byla široce v oběhu mezi různými vládními agenturami včetně CENTCOM, CIA, FBI, DHS, NGA, Ministerstvem zahraničí a mnoha dalšími.


C. Pokud se situace vykne kontrole, pak je tu možnost zřídit ve Východní Sýrii vyhlášené nebo nevyhlášené salafisitcké knížectví (Hasaka a Der Zor), a to je přesně tím, co mocnosti podporující opozici chtějí, aby tak izolovaly syrský režim, který je považován za strategickou baštu šiítské expanze (Iráku a Íránu).

D. Zhoršení této situace by mělo chmurné důsledky pro situaci v Iráku a v následujících oblastech:

-1. Vytvoří se tím ideální prostředí k návratu AQI do svých starých hnízd v Mosulu a v Ramadi a poskytne to všemu i obnovenou hybnost, když tu bude předpoklad na sjednocení džihádu mezi sunnity Iráku a Sýrie se zbytkem sunnitského Arabského světa proti tomu, co považují za nepřítele číslo jedna, za disidenty. ISI by mohla také vyhlásit Islamistický stát prostřednictvím své unie s dalšími teroristickými organizacemi v Iráku a v Sýrii, což však vytvoří smrtelné nebezpečí pro jednotu Iráku a pro ochranu jeho území.

Tento dokument ukazuje, že už v roce 2012 US zpravodajství předpovídalo vzestup Islamistického státu v Iráku a Levantě (ISIL čili ISIS), ale místo toho, aby tuto skupinu jasně vylíčilo jako nepřátelskou, tak tato zpráva tuto teroristickou skupinu předjímá jako pro US strategické aktivum.


Nově vydaná zpráva DIA vytyčuje následující souhrnné body týkající se „ISI“ (v roce 2012 „Islamistického státu v Iráku“) a brzy se z něj vynořivší ISIS:

Ač spousta analytiků a žurnalistů už dávno dokumentuje roli Západních zpravodajských agentur při formování a výcviku ozbrojené opozice v Sýrii, je toto nejvyšší úroveň potvrzení z vnitřních zdrojů US zpravodajství pro teorii, že Západní vlády na ISIS v podstatě pohlíží jako na svůj vlastní nástroj pro změnu režimu v Sýrii. Tento dokument na základě faktů konstatuje právě takový scénář.

Forensní důkazy, video-důkazy stejně jako nedávná přiznání vysoce postavených do toho zapojených činitelů (viz přiznání bývalého velvyslance v Sýrii Roberta Forda tady a tady) mezi tím už dokázaly, že ministerstvo zahraničí a CIA poskytovaly hmotnou podporu teroristům ISIS v syrském bitevním poli už nejméně od roku 2012 a 2013 (čehož jasným příkladem jsou „forensní důkazy“ viz v Británii vydanou zprávu o Výzkumu vyzbrojování v konfliktech, která vystopovala původ chorvatských protitankových raket ukořistěných od bojovníků ISIS až ke společnému programu Saúdů a CIA přes identifikovatelná sériová čísla).

Nově zveřejněná zpráva DIA přichází ohledně „ISI“ (v roce 2012 ještě „Islamistického státu Iráku“) a ISIS, co se z něj mělo brzy vynořit, s následujícími souhrnnými body:

[quote align="center" color="#999999"]

 1. §  Tahounem opozice v Sýrii je Al-Kaiída
 2. §  Západ se identifikuje s opozicí
 3. §  Ke zřízení rodícího se Islamistického státu ve skutečnosti dojde jedině spolu s rozšířením syrského povstání (nezmiňovalo se tam stažení US vojsk z Iráku jako katalyzátor vzestupu Islamistického státu, což má spojitost s nesčetnými politiky a znalci; viz část 4.D. níže)
 4. §  Zřízení „Salafistického knížectví“ ve Východní Sýrii je „přesně“ tím, co vnější mocnosti podporující opozici chtějí (identifikováni jako „Západ, země Zálivu a Turecko), aby tak oslabily Assadovu vládu
 5. §  „Bezpečná útočiště“ jsou navržené oblasti dobyté islamistickými povstalci v souladu s libyjským modelem (které se překládají jako tzv. bezletové zóny jako první z činů ‚humanitární války‘; viz 7.B)
 6. §  Irák se identifikuje s „šíitskou expanzí“ (8.C)
 7. §  Sunnitský „Islamistický stát“ by mohl zdevastovat „jednotný Irák“ a mohl by vést „k obnovenému poskytování teroristických živlů z celého Arabského světa, které budou proudit do Irácké oblasti.“ (Viz poslední neupravený řádek v  plném náhledu v PDF .) [/quote]

\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_\\\_

Následuje výňatek ze sedmistránkové odtajněné zprávy DIA (zdůraznění tlustým písmem je moje):

R 050839Z AUG 12

Obecná situace:

[quote align="center" color="#999999"]

A. Vnitřně tam události nabírají jasně směr k sektářství.

B. Hlavními silami táhnoucími povstání v Sýrii jsou salafisté, Muslimské bratrstvo a AQI.

C. Západ, země Zálivu a Turecko podporují opozici, zatímco Rusko, Čína a Írán podporují režim.

3. (C) Al Kaiída – Irácký (AQI): … B. AQI podporoval syrskou opozici od samého počátku jak ideologicky, tak mediálně…

4. (D) V západních provinciích Iráku sice došlo během let 2009 a 2010 k ústupu AQI, avšak po nástupu povstání v Sýrii začaly náboženské a kmenové síly v těchto regionech sympatizovat se sektářským povstáním. Tyto sympatie se projevují i v pátečních kázáních duchovních, která vyzývají dobrovolníky, aby podpořili v Sýrii sunnity.

7. (C) Předpoklady o budoucnosti této krize:

A. Režim přežije a získá kontrolu nad syrským územím.

B. Současné události se rozvinou do zástupné války: … Opoziční síly se pokouší o získání kontroly nad východními oblastmi (Hasaka a Der Zor) sousedícími ze západoiráckými provinciemi (Mosul a Anbar) a navíc hraničícími s Tureckem. Západní země, státy ze Zálivu a Turecko toto úsilí podporují. Tato hypotéza je v nelepším souladu s daty z nedávných událostí, a to by mělo pomoci s přípravou bezpečných útočišť pod mezinárodní záštitou podobných těm, jaká se vytvořila v Libyi, když bylo Benghází zvoleno jako velitelské centrum dočasné vlády.

8.C. Pokud se situace vymkne kontrole, pak je tu možnost zřízení vyhlášeného nebo nevyhlášeného salafistického knížectví ve Východní Sýrii (Hasaka a Der Zor) a to je přesně tím, co podporující mocnosti od opozice chtějí, aby tak izolovaly syrský režim, který je považována za strategickou baštu šiítské expanze (Iráku a Íránu).

8.D.1. ISI by rovněž mohla Islamistický stát vyhlásit prostřednictvím své unie s ostatními teroristickými organizacemi v Iráku a Sýrii, které představují pro jednotu Iráku a ochranu tohoto území smrtelné nebezpečí. [/quote]

[quote align="center" color="#999999"]

 • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
 • [/quote]

  Překlad: Miroslav Pavlíček

  Zdroj: globalresearch.ca