Rozměr mozkových závitů německých polárníků se zmenšil po 14měsíčním zimním pobytu na stanici v Antarktidě, uvádí se ve společném prohlášení berlínské kliniky Charité a institutu Maxe Planka, uveřejněném na portálu EurekAlert. (Foto: Stahn / Charité)

Výzkumu se zúčastnilo celkem devět účastníků expedice na německé antarktické stanici Neumayer – pět mužů a čtyři ženy.

Vědci se pokoušeli zjistit, jak životní podmínky v úplné izolaci a v polární zimě při absenci osobního prostoru mohou ovlivnit strukturu a rozměr mozku.

Především je zajímal stav hipokampu párového orgánu, jehož části se nacházejí v různých hemisférách mozku, ale jsou propojeny speciálními nervovými vlákny.

Před expedicí, během ní a po ní devět dobrovolníků podstoupilo testy kognitivních schopností, krevní testy a pomocí MRI byla zaznamenána struktura jejich mozku.

Podobné testy byly provedeny s účastníky v kontrolní skupině, která se rovněž skládala z devíti lidí.

Konečná měření ukázala, že vroubkovaný závit hipokampu, který je zodpovědný za prostorové myšlení a vytváření paměti, je u polárních průzkumníků menší než u zástupců kontrolní skupiny.

Totéž platilo pro hladinu BDNF proteinu – látky, která stimuluje a podporuje vývoj neuronů.

Vedoucí projektu, doktor Alexander Stahn uvedl, že výsledky výzkumu jsou důležité, ale přiznal, že je třeba je brát s rezervou vzhledem k malému počtu účastníků experimentu.

Zdroj:  eurekalert.org