Velmi výkonný radioteleskop ASKAR pomohl astronomům poprvé velmi přesně zjistit polohu a změřit vzdálenost ke zdroji jednotlivých FRB radiových zákmitů – záhadných „rádiových signálů mimozemšťanů“. Jejich závěry byly zveřejněny v časopise Science. (Foto: NASA)

„To je obrovský pokrok, na který jsme čekali od okamžiku zachycení prvních podobných signálů v roce 2007. Přesnost měření je taková, že kdybychom stáli na Měsíci a dívali se na Zemi, uviděli bychom nejen město, ale dokázali bychom přesně určit čtvrť, v ní k tomu zákmitu došlo,“ říká Kit Bannister ze Sdružení pro vědecké a aplikované výzkumy CSIRO v australském Eppingu.

Poprvé o existenci záhadných rychlých rádiových impulsů (fast radio burst, FRB) začali astronomové mluvit v roce 2007, kdy byly náhodou objeveny Bannisterem a jeho kolegy při pozorování radiových pulsarů pomocí teleskopu Parks v Austrálii.

V následujících letech se vědcům podařilo najít stopy po ještě asi třiceti podobných zákmitech a jejich porovnání ukázalo, že mohou mít umělý původ a být dokonce signály mimozemských civilizací kvůli nevysvětlitelné periodičnosti jejich struktury.

Všechny měly jedno společné – mimořádně velký výkon a neobyčejně velkou vzdálenost od jejich zdrojů.

Proto astronomové původně předpokládali, že podobné impulsy vznikají v průběhu spojování neutronových hvězd nebo podobných kompaktních objektů, které se pak mění v černou díru.

Před dvěma lety vědci zjistili, že tomu tak není – teleskop Parks totiž zachytil opakované impulsy v bodu, kde byl o šest let dříve zaznamenán jeden z prvních FRB impulsů, událost FRB 121102.

„Signály mimozemšťanů“ se tak staly ještě záhadnějšími a zajímavějšími vesmírnými fenomény.

Později vědci dokázali lokalizovat zdroj tohoto impulsu – neviditelnou trpasličí galaxii v souhvězdí Vozky, vzdálenou od nás tři miliardy světelných let.

Přitom se nepodařilo zjistit přesnou polohu ani podstatu jedinečných impulsů, což vyvolalo mezi výzkumníky bouřlivé debaty o tom, jestli se něčím liší od FRB 121102.

Bannister a jeho kolegové udělali první krok k odpovědi na tuto otázku, když použili radioteleskop ASKAR, prototyp observatoře SKA, budované největší rádioobservatoře světa.

Zahájil pozorování FRB impulsů před dvěma lety a objevil za tuto dobu několik desítek nových impulsů, včetně několika objektů s nanejvýš neočekávanými vlastnostmi.

Zdroj:  dx.doi.org