Skupina biologů z USA, Velké Británie a Brazílie informovala o negativním vlivu pití alkoholových nápojů s energetickými drinky, tento výzkum byl zveřejněn v Journal of Psychiatric Research.

Vědci prozkoumali vliv etanolu a taurinu, jež jsou hlavní složkou alkoholu a různých energetických nápojů.

Podstata experimentu spočívala v pozorování chování ryb dánio pruhovaných, které byly umístěny do akvárií s různou „vodou". V jednom byla čistá voda a v dalších různé směsi vody, taurinu a etanolu. Kvůli zjištění vlivu byly ryby následně přemístěny do akvárií s jinými rybami, kde byli i dravci.

Z výsledků vyplývá, že dánio pruhované po pobytu v akváriu s etanolem nebo taurinem ztrácí sociální aktivitu. Bylo také zpozorováno oslabení reakce na přítomnost dravce.

Díky tomu vědci z brazilské Federální univerzity v Santa Maria došli k závěru, že taurin zvyšuje negativní efekty pití alkoholu a testovaní se stávají méně sociální a jsou náchylnější k riskování, protože mají oslabený pocit strachu.

Nadměrná spotřeba alkoholu vede k velkému počtu fyziologických a psychologických poruch ve fungování lidského organismu. Alkoholismus je považován za jednu z nejrozšířenějších nemocí lidstva.