Nedávno zablokovali účet čínské ambasády v USA za tweet: „Mysli ujgurských žen v Xinjiangu se emancipovaly a prosadila se rovnost pohlaví a reprodukční zdraví, takže už nejsou jen mašinami na výrobu dětí.“ (Foto: Pixabay)

Twitter uvedl: „Zakazujeme dehumanizaci skupiny lidí na základě jejich náboženství, kasty, věku, postižení, závažné choroby, národního původu, rasy nebo etnické příslušnosti.“

V reakci na to mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying 21. ledna odpověděla: „Na amerických sociálních médiích je řada konspiračních teorií a dezinformací o Xingjiangu, které nejsou pravdivé. Objasňovat je patří k povinnostem našeho velvyslanectví v USA.“

Nemusela si zbytečně třepit pusu, jelikož ty konspirační teorie původně nevznikly na sociálních médiích. Twitter spolu se zbytkem Západu jen prováděl propagandu „důkazům“ placeným Washingtonem a „nezávislými“ think tanky financovanými vojenskoprůmyslovým komplexem, čímž mnohé už přesvědčil, že v Xinjiangu patří koncentrační tábory a genocida k standardům života. Když je to tak, potom si Twitter nejspíš myslí, že jedná spravedlivě.

Je pravdou, že Xinjiang v minulosti zažil páchání ohromných teroristických akcí. V důsledku toho se Čína jako prostředku boje s terorismem rozhodla použít de-radikalizačních center.  To bezpochyby není ideální stav věcí, ale tím by nebylo ani působení kampaně násilného terorismu rozpoutané proti čínským občanům.

De-radikalizačních center použila i Francie (neúspěšně) a použila je i Indonésie, což Západní tisk komentoval chvalozpěvy. Čínské metody jsou, ať už je to lepší nebo horší, daleko více žádoucí než ta nikdy nekončící válka s terorismem vedená Západem, která jen plní kapsy vojenskoprůmyslovému komplexu a zatím zabila 800 000 lidí.

Vzhledem k tomu, že ujgurská populace je v Číně jednou z nejrychleji rostoucích, jsou tvrzení o genocidě směšná. Také ty časté zprávy o 3 milionech lidí v táborech nedávají moc smyslu, uvážíme-li, že to je skoro čtvrtila ujgurského obyvatelstva. Odečtěte od toho staré lidi a odečtěte děti, které představují větší podíl na obyvatelstvu ujgurského etnika než v jiných čínských etnických skupinách, a to číslo 3 milionů se vám začne jevit ještě směšnější.

Mnozí lidé bezpochyby nesouhlasí s metodami, jaké Čína používá. Čínské metody nasazení v ohromném měřítku se mohou dotýkat citlivosti Západu. Na lockdownu Wuhanu kvůli epidemii COVID-19, který mnohé vedl k tomu, aby začali skučet, jaké je to zneužívání, je to krásně vidět.

Někteří určitě řeknou, že de-radikalizační centra jsou v rozporu s lidskými právy. Je-li tomu tak, potom bych na Západní vlády naléhal, aby na Čínu ukázaly prstem. Když to ale budou dělat, měli by k tomu přistupovat jako: „Kdo jsi bez viny, první hoď kamenem.“

Měli by plně přiznat, že jejich politiky boje s terorismem zabily daleko více nevinných životů než terorismus sám. Měli by si přiznat skutečnosti, že jejich invaze do Iráku na základě falešného tvrzení o zbraních hromadného ničení a o zapojení Saddáma Husseina do 11.9 byly mazaně vyfabrikované povídačky roztrubované jejich mediálním aparátem.

Dokonce i ty události 11.9 tak, jak je rozebrali Architekti a inženýři za pravdu o 11.9, vědečtí analytici zpochybňují. Pokud by ty jimi ignorované důkazy podporované více než 3 000 architekty a inženýry byly pravdivé, tak by to byly Západní mocnosti, které jsou odpovědné za invazi do Afghánistánu, jejíž důsledky vstoupily i do hry v dnešním Xinjiangu, a ty mohou za ještě větší nespravedlnost.

Blokáda čínského velvyslanectví Twitterem odhaluje, jak to vždy fungovalo. Existuje vysoce organizovaný mediální aparát, kontrolovaný neoliberálním kapitálem, který překrucuje realitu a ohledně toho, co jsou významné mezinárodní záležitosti, a řídí tu celkovou povídačku, představ o nich, zvláště tu povídačku, která ospravedlňuje násilné reakce.

Hua tvrdí, že existuje spousta konspiračních teorií obklopujících Xinjiang jako takový. Že ona prostě jen přes Twitter vyjasňuje čínský postoj. Ale úplně stejně, jako Architekty a inženýry za pravdu o 11.9 a jako ty, kdo odporovali falešnému tvrzení o zbraních hromadného ničení v Iráku, byla její slova přezírána, protože jsou v rozporu se zájmy hlubokého státu, jehož jediným dlouhodobým strategickým cílem je válkychtivost.

Zabanování Twitteru čínského velvyslanectví by opravdu mělo vyvolat další otázky ohledně dalších konspirací. Konec konců, jde-li snadno kontrolovat povídačku, podle které se de-radikalizační centra, vzniklá v reakci na terorismus vznikající pod vlivem situace v Afghánistánu, překrucují na genocidu a na koncentrační tábory, tak proč by potom pro média nemělo být stejně snadné skrýt před veřejností i ukradené volby?

Těm, kdo baští tu vysněnou povídačku, že americká média jsou „svobodná,“ by nedávné bany na Twitteru měly ukázat, že americká média jsou ve skutečnosti pod kontrolou neoliberálních monopolistů, kteří fungují jako udílitelé přístupu k informacím a kteří se nezodpovídají nikomu kromě svých třídních zájmů. Součástí těch třídních zájmů je hrabat profit. Válka, která vede k plenění zdrojů a k prodejům zbraní, je zrovna takovým podnikatelským projektem, kterému je zapotřebí udělat u veřejnosti reklamu přes propagandu o hrůzách spolu s umlčením konkurenčních hlasů.

Nakonec tváří v tvář těmto odhalením, že internetová média jsou snadno kontrolovatelná podle vrtochů malé elity dbalé zájmů monopolistické třídy, tak je velice naléhavé, aby se v našem vynořujícím se multipolárním světě ty další póly, které nemají tak vyvinutý internetový průmysl, vrhly na rozvoj na tomto poli tak, aby v budoucnu nepodléhaly monopolistické blokádě.

Keith Lamb