Obě strany negativně posoudily nedávná prohlášení ukrajinských úředníků o potřebě revidovat Minský „balíček opatření“. (Foto: Youtube)

Ruský prezident poukázal na to, že snahy Kyjeva zkreslit podstatu Minských dohod jsou  kontraproduktivní a že selektivní plnění jeho závazků tlačí vyjednávací proces do slepé uličky.

Oba vůdci vyjádřili záporné stanovisko k nedávným prohlášením ukrajinských úředníků o potřebě revidovat Minské dohody. Rovněž znovu potvrdili, že neexistuje žádná alternativa k Minským dohodám, které jsou jediným základem pro řešení vnitřního ukrajinského konfliktu. V této souvislosti zmínili význam úplného a bezpodmínečného provádění balíčku opatření a rozhodnutí přijatých na vrcholných schůzkách v Normandském formátu, zejména v Paříži 9. prosince 2019. Vladimir Putin a Angela Merkelová se shodli naa zintenzivnění práce v této oblasti, zejména prostřednictvím asistentů vedoucích představitelů Ruska, Spolkové republiky Německo, Francie a Ukrajiny.

Írán

Při diskusi o situaci v Íránu prezident Ruska zdůraznil marnost sankčních tlaků na Teherán a význam zachování společného komplexního akčního plánu (JCPOA) pro íránský jaderný program, který byl schválen rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2231.

Libye

Vladimir Putin a Angela Merkelová si vyměnili hodnocení situace v Libyi. Oba státníci souhlasili  s tím, že krize musí být vyřešena výlučně politickými a diplomatickými prostředky a prostřednictvím rozvoje inter Libyjského dialogu, jak stanoví rozhodnutí berlínské konference konané 19. ledna 2020 a rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2510.

Diskutovalo se také o řadě dalších aktuálních otázek dvoustranné agendy, včetně společného úsilí proti šíření infekce koronaviru.

Zdroj: pz.cz, bundesregierung.de