Dopis, kterým zoufalá matka oslovuje „studenou“ kancléřku zveřejnil německý web Jouwatch.

Vážená paní Merkelová,

Po kruté vraždě mé milované dcery Susanna 23.05.2018 (její tělo bylo pohřbeno jen o 14 dní později, kdy byla nalezena vedle železniční tratě, bylo jí jen 14 let!!) stále velmi těžce hledám ta správná slova.

Když se noční můra stala horkou realitou, můj život se náhle změnil z jednoho na druhý a nikdy nic už nebude jako dříve.  To je to nejhorší, co se může stát matce, když dáte jako matka své dítě hrobu, které bylo zcela zdravé a potom ve svém mládí tak surově a nesmyslně roztrhané.

Nechci vás urazit, ale musím říct, že nikdy nebudete chápat tento pocit smutku, hněvu, bolesti a bezmocnosti, protože nemáte děti.

Vážená paní Merkelová, jako naše kancléřka máte také krev na rukou a spoluzodpovědnost za tolik mladých dívek, žen a mužů, kteří zemřeli a pravděpodobně ještě zemřou!

Přes svou velkorysou, někdy mimo kontrolu pohostinnou povahu pro mnoho i těch „chudých“ uprchlíků a tím mám na mysli spoustu mladých mužů, kteří jsou ekonomičtí uprchlíci a využívají tuto jedinečnou příležitost k útěku do lepší země, kde jsou anonymní, nemusí oznámit své správné jméno nebo datum narození a přitom musí být uvítáni s otevřenou náručí. V zemi, kde je mnoho věcí, pro ně otevřených a volných, kde jsou ženy považovány za lovnou zvěří bez respektu, v zemi, kde mohou krást a obchodovat s drogami a užívat je bez strachu, že mají nějakou zodpovědnost, protože údajně "válka a mučení" , které prožili je velmi traumatizuje. Tito  lidé mají problémy s integrací (ani se o to nepokoušejí), ale myslí si, že se nemusí chovat jako hosté, ale chovají se jako vlastníci této země, kteří si myslí, že každý, kdo jim stojí v cestě, musí být znásilněn, poražen, bodnut nebo zavražděn !!!

Vážená paní Merkelová, přijala jste s otevřenou náručí vaše hosty, aniž jste položila někdy otázku německému lidu, těm, kteří se zde narodili a pracují dlouhou dobu, jak se na to dívají, že z jejich daní budou placeni Vaši hosté.

Toto rozhodnutí jste učinila sama, aniž byste si pomyslela, co děláte pro svou zemi!

Nejsou pro vás naši lidé ničím? Opravdu vás nezajímá, že vaši hosté zničí tuto zemi pomalu, ale jistě, že rodiny mají přijít o své děti, matky, otce, sourozence, prarodiče paní Merkelová?

Všichni vaši hosté jsou toho názoru a plným přesvědčením, že toto vše je samozřejmé a mají zde stále více práv než němečtí občané! A vy jste úplně sama, drahá paní Merkelová, za vše zodpovědná!

Moje 14letá dcera musela zemřít ve věku 14 let, protože jsem jí nemohla zajistit bezpečnou budoucnost.

Silně se domnívám, že tento dopis nikdy nebudete číst a přesto zkouším své štěstí, protože budu bojovat za to, aby se šílenství nakonec zastavilo a pachatelé, kteří ničí náš život a život mé dcery, dostali svůj trest! ! Dlužím to mé milované dceři !!!

Diana F