Zatímco řada západních mocností se rozhodla uvalit na Rusko sankce za jeho invazi, většina zemí se rozhodla podobná opatření nepřijmout. (Foto: Castellum.ai)

Téměř všechny státy v Africe, Latinské Americe, na Blízkém východě a v Asii sankce vůči Moskvě neuplatnily. Mnohé z nich však podpořily rezoluce OSN odsuzující ruskou ofenzívu.

Foto: AlJazeera / Castellum.ai