Ve Skotsku se nachází kámen pokrytý podivnými symboly. Objevil ho v roce 1887 reverend James Harvey a nepodobá se ničemu jinému v této oblasti. (Foto: RCAHMS)

Na zajímavém kameni se nachází více než 90 podivných spirál a značek, které

Kámen zůstal po desetiletí zakopán, aby byl chráněn před vandalismem.

Starobylý kámen, který měří 13 metrů na délku a 7,9 metru na šířku, byl v dávných dobách opatřen zvláštními symboly.

Symboly jsou jedním z nejlepších příkladů petroglyfů (obraz na skále vytvořený v pravěku nebo v pozdějších dobách, pozn. red.) ve Skotsku.

Ti, kteří měli tu čest kámen studovat, identifikovali symboly na jeho povrchu jako možné planety, hvězdy a galaxie.

V roce 1965, po částečném prostudování záhadných petroglyfů, vydal archeolog Ludovic Maclellan Mann příkaz k pohřbení masivního kamene pod několik metrů zeminy.

Mann ji chtěl ochránit před poškozením a zabránit lidem, aby na ni přidávali své vlastní rytiny. Ironií osudu to byl právě on, kdo na její povrch namaloval řadu bílých čar, aby dokázal jednu ze svých teorií; „že symboly mohly předpovídat zatmění a vyznačovat pohyby Slunce a Měsíce v pravěku“.

V roce 2015 byl kámen Cochno během třídenních vykopávek odborníky částečně znovu odhalen a prozkoumán. Na výzkumu se podíleli archeologové z Glasgowské univerzity, o rok později následovalo úplné znovuodhalení.

Kámen z Cochna, jehož vznik se předpokládá v období 3000 let př. n. l., je považován za jeden z nejlepších příkladů značení pohárů a kroužků z neolitu nebo doby bronzové v Evropě.

Přesný význam symbolů na jeho povrchu zůstává záhadou a mezi archeology nepanuje shoda ohledně přesného účelu symbolů.

Je to mapa oblohy? Jsou to krásné ukázky neolitického umění? Nebo jsou formou psaného jazyka?

Pravdou je, že nevíme. Někteří vědci navrhují, že masivní kámen je ve skutečnosti náboženská nebo obřadní deska. I když s odlišným značením, podobné desky byly nalezeny po celé Evropě, ve Střední Americe, a dokonce i v Indii.

„Někteří lidé si myslí, že Cochno Stone je mapa zobrazující další osady v údolí Clyde – to je jedna z teorií. Já si myslím, že se pravděpodobně používal k mnoha věcem; nikdy nesloužil jen k jedné věci a v průběhu stovek let se jeho využití měnilo,“ vysvětlil badatel v oblasti historie Alexander McCallum

„Co se týče symboliky, někteří věří, že je to portál, života a smrti, znovuzrození, lůno a hrobka – lidé věřili v reinkarnaci, takže do země vstupovali a pak z ní zase vystupovali,“ dodal McCallum.

Podle deníku Scotsman je kámen v Cochnu jedním z 30 míst skalního umění, která byla zaznamenána a zmapována v hrabství West Dunbartonshire, a dalších 36 míst je uvedeno v Inverclyde, včetně tří na golfovém hřišti v Gourocku.

Zdroj: curiosmos.com