V Berlíně aktivisté ochromili provoz kolem Vítězného sloupu. Policie informovala o asi 1300 lidech. (Foto: Youtube)

Policie násilím nechtěla tuto oblast vyčistit. Protest proběhl pokojně. Spolkový ministr Německa pro zvláštní úkoly  Helge Braun kritizoval blokádu jako „nebezpečný zásah do silničního provozu“.

Aktivisté blokují provoz kolem Vítězného sloupu a ztěžují život Berlíňanům, zatímco v Londýně jsou aktivisté zatýkáni.

Kdo financuje 1300 lidí?

Koneckonců, pokud si lidé mohou sednout na ulici, nepracují, pokud jejich práce je obtěžování ostatních, protože chtějí zachránit vše, co mají dělat, pak peníze, které mají dostat, musí od někoho být.

Až 400 liber nebo 450 liber lze získat otravováním ostatních, jejich poškozením a přeměnou v hrdinu boje za klima. V Německu platí až 450 euro týdně, finančně dobře namazaná organizace, jejíž propojení jsme právě nastínili, „dobrovolníci“, kteří jsou  tak znepokojeni ochranou klimatu, že opustí všechno, jen aby se dostali do berlínských ulic.

Nemusíte být jasnovidcem, abyste předpovídali, že tito „aktivisté“ nejsou stát a nenechají nic, co by bylo možné popsat z hlediska regulované práce. Finance buď pochází ze státních dotací, nebo prostřednictvím rebelů.

Financování bude poskytováno na základě dobrovolnické dohody, kde „placený dobrovolník“ musí podepsat krédo rebelie a deklaruje nárok na VLE – Dobrovolnické životní výdaje.

V Berlíně blokují dobře placení aktivisté ulice. Aktivisté samozřejmě nejsou bezdůvodně financováni, protože čím více aktivistů přináší do ulic neklid, tím lépe jsou jejich vlastní akce navštěvovány. Pro všechny finančníky, kteří se cítí provinile, že zbohatli za kapitalismu, se mohou vykoupit financováním organizací, jejichž deklarovaným cílem je zničit kapitalismus.

Aktivisté, kteří se starají o klima, jsou financováni za to, že klima je nade vše. Placené pokrytectví je pak pravděpodobně zvrácenou variantou pokrytectví.

Dnes mají demonstrace opět pokračovat.

Zdroj:  journalistenwatch.com, pz.cz