Podle nového plánu vlády Velké Británii starší bílé univerzitní profesory budou hlídat mentoři, kteří je budou upozorňovat na jejich předsudky a nevědomou zaujatost. Přičemž pozice hlídačů budou vykonávat mladší kolegyně z etnických menšin.

Britská vláda zdůvodňuje toto nařízení zabránění tak zvané nevědomé zaujatostí, které prý podléhají všichni.

Projekt je financován britskou vládní agenturou „Výzkumná rada pro inženýrství a fyziku" a je součástí iniciativy proti diskriminaci v daném odvětví.

Proč však mentory dostanou jen starší bílí muži, se nezmiňuje.

Dá se předpokládat, že podle autorů iniciativy černošští profesoři a ženy žádné předsudky nemají a zmíněnou nevědomou zaujatostí netrpí.

Všechno to se podobá přístupu bolševiků v SSSR, když čekisté pronásledovali občany nespolehlivého třídního původu, kteří nezapadali do marxistického složení společnosti.

Kam nás takový postup těchto novodobých západních bolševiků zavede, o tom se můžeme jen dohadovat…