Český podnikatel a politik Radim Fiala na své facebookové stránce zveřejnil příspěvek, ve kterém okomentoval výčet evropských směrnic právníka Tomáše Břicháčka. (Foto: Wikimedia)

Šlo o směrnice, které se týkaly traktorů. Podle právníka je těchto směrnic až příliš mnoho.

Ve svém  příspěvku poukázal na velké množství směrnic, které se týkají traktorů a zeptal se, zdali je opravdu potřeba tolika směrnic?

„V Bruselu to chodí jako v blázinci. Evropská unie se chlubí tím, že v ní fungují principy ‚subsidiarity‘ a ‚proporcionality‘. Odborník na evropské právo Tomáš Břicháček ale poukázal na to, kolik směrnic Evropské unie se týkalo jenom traktorů (podívejte dovnitř příspěvku). Opravdu to není vtip. To by národní státy nezvládly zregulovat své traktory samy? Na to potřebujeme nadnárodní byrokraty? A je potřeba tolik legislativy?“

Směrnic je opravdu velké množství, zde jsou některé z nich:

„Směrnice č. 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů.“

„Směrnice č. 76/432/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů."

„Směrnice č. 79/533/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů.“