Podle názoru odborníků OSN mohou zabránit klimatickým změnám nejen opatření úřadů, ale i jednání každého člověka žijícího na zeměkouli. Pro boj s globálním oteplováním doporučují vědci jíst méně masa, používat méně chemikálií a chránit lesy, aby bylo zabráněno suchu a šíření pouští, oznámila Euronews.

Bude-li lidstvo požívat méně masa, užívat v menším množství chemikálie v zemědělství a chránit lesy, bude mít šanci zabránit globálnímu oteplování a zároveň uživit rostoucí obyvatelstvo země. K těmto závěrům dospívá OSN ve své poslední zprávě o změně podnebí.

Podle slov vědců využívají lidé příliš velké plochy pro chov dobytka, zatímco by bylo rozumnější dát přednost pěstování plodin, což by pomohlo uživit více zemí.

Podle názoru vědců z Exeteru je změna systému zemědělství klíčovým faktorem. V tomto smyslu je jedním z hlavních doporučení změna stravy směrem k menší spotřebě masa a větší spotřebě zeleniny. Následně to uvolní půdu, která je potřebná nejen k pěstování rostlin, ale i k ochraně lesů.

Ochrana lesů je podle slov OSN další prioritou lidstva. Vykácení stromů kvůli novým pastvinám, a také výroba palmového oleje ovlivňují změnu klimatu: připadá na to 15 až 20 procent škodlivých emisí.

Ve zprávě OSN se také zdůrazňuje, že kvůli nedostatku vody se začíná snižovat úrodnost v oblastech trpících suchem. Zvýší se migrace a ceny potravin půjdou rovněž nahoru.

Výzkumníci a ekologičtí aktivisté doufají, že zpráva pomůže obyvatele přemluvit, aby přecházeli na zdravou výživu, což napomůže ochraně lesů a snížení výronu skleníkových plynů. Podle slov odborníků OSN mohou pomoci zabránit klimatickým změnám jak vlády zemí a velké podniky, tak i každý jednotlivý člověk žijící na planetě.

Na začátku června média informovala o tom, že miliony plovoucích ostrovů schopných přeměnit oxid uhličitý z atmosféry na palivo budou schopny zpomalit nebo dokonce zastavit globální oteplování, čímž ochrání přírodu před vlivem fosilních paliv.Tyto ostrovy budou spojeny a ve formě obrovských komplexů budou moci v důsledku eliminovat škody způsobené globálními emisemi. Podle vědců existují pro realizaci projektu v současné době v průmyslovém měřítku téměř všechny technologie – kromě těžby oxidu uhličitého z vody.

Projekt  solárních methanolových ostrovů navrhl tým vědců z Norska a Švýcarska. Jejich článek uvádí, že většina technologií potřebných k vytvoření takových komplexů již existuje. Zároveň tyto aglomerace, které mají být vytvořeny v oceánech na místech, kde nebudou zaplaveny velkými vlnami a kde nejsou žádné extrémní povětrnostní podmínky, mohou podstatně snížit potřebu fosilních zdrojů, čímž zpomalí globální oteplování.

Tým vědců předpokládá, že 70 umělých ostrovů bude jeden velký komplex o rozloze 1 km čtvereční, který bude umístěn v místech, kde nebudou zaplavovány vlnami, kde je malá pravděpodobnost uragánů, stejně jako v místech, kde je hloubka menší než 600 m.

Vědci odhadují, že produkce z 3,2 milionu ostrovů přesáhne objem globálních emisí z fosilních paliv. V současné době tým pracuje na prototypech takových ostro

Zdroj:  euronews.com