Doktor Ali al-Qaradaghi, generální tajemník Světové asociace muslimských vědců, vyzval k tomu, aby se odstoupilo od dolaru a vznikla alternativní měnová unie, která by neutralizovala tlak USA. V rámci unie bude možné vytvořit svůj vlastní rezervní fond podobný MMF.

Podle něj to umožní zemím, jako je Rusko, Írán, Čína a Turecko, aby plně uspokojily své potřeby, píše Hürriyet.

Ali al-Qaradaghi přednášel na Technické univerzitě Gebze na konferenci pod názvem Islám a věda, která byla organizována ve spolupráci s Mezinárodní radou vysokých škol a Světovou asociací muslimských vědců. Okomentoval rychlý růst dolaru a oslabení turecké liry a učinil řadu pozoruhodných prohlášení, které v sobě zahrnovaly také odstoupení od dolaru a přechod k alternativní měnové unii, uvádí Hürriyet. Podle muslimských vědců taková unie umožní Turecku, Íránu, Rusku a Číně, aby se zbavily „dolarového tlaku" a aktivněji rozvíjely své ekonomiky.

V rámci mezinárodního semináře se uskutečnila na katedře elektroinženýrství Technické univerzity Gebze diskuze na téma Vědecké akce v islámském světě: včera a dnes, Sociální změny a transformace v islámu a Místo a hodnota muslimských vědců v globálním světě. Během diskusí v souvislosti s islámským obchodním právem bylo také projednáno jedno z nejdůležitějších témat diskuse v poslední době, a to digitální peníze, uvádí se v článku.

Na konferenci, které se zúčastnilo velké množství odborníků a studentů, Qaradaghi zhodnotil vliv dolaru na tureckou liru.

„Abychom zachránili naše země před tlakem dolaru, musíme se vydat jinou cestou. Tato cesta je přechodem na měnovou unii, která obchází dolar," zdůraznil.

Turecký profesor také vyjádřil různé návrhy, které by zabránily rychlému poklesu národní měny vůči dolaru, a připomněl alternativní možnosti, které byly založeny v rámci islámského obchodního práva a mezinárodní výměny, píše Hürriyet.

„Aby země jako Rusko, Írán, Čína a Turecko splnily potřeby jeden druhého, je třeba využít ‚výměnu‘, která existuje v islámské ekonomice, a tím je směnný obchod. Druhým východiskem je, že země mohou obchodovat s národními měnami. Například necháme Čínu používat liry při dovozu produkce z Turecka," navrhl Qaradaghi.

Dalším způsobem je podle něj vytvoření zvláštního fondu, podobného Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu, a své vlastní měny.

„V tomto fondu se budou shromažďovat příjmy z obchodních operací a úspory a díky těmto úsporám může být zhodnocena ekonomická hodnota. Všechny země, které budou pod tímto ‚deštníkem‘, musí přijmout jednotnou měnu. Musíme vytvořit banku, která by udržovala směnný kurz této měny a poskytovala podporu zemím, které ji potřebují," vysvětlil. Potřebnou podporu poskytne vlastní rezervní fond, uvádí se v článku.

„Až tyto země přejdou na měnovou unii, ekonomická hodnota tohoto fondu zajistí stabilitu jejich národních fondů. Pak nebude potřeba ani dolaru ani finančních prostředků na to, aby se zabránilo tlaku dolaru," zdůraznil Qaradaghi.

Podle jeho názoru je hlavním problémem přítomnost „politické vůle" u lídrů zainteresovaných zemí pro vytvoření takové unie.
„Pokud se hlavy států budou sejdou a projeví politickou vůli, tak to bude jednodušší," uvedl turecký profesor.

Účastníci konference jsou také přesvědčeni, že v islámském světě věda překoná pokles a dosáhne vyšší úrovně, uvádí Hürriyet.

„Hlavním cílem tohoto semináře je společně se Světovou asociací islámských vědců a s rektory univerzit z různých zemí zastavit úpadek islámského světa ve vědě v posledních letech a posunout se na pozice západního světa. Na tomto semináři bude provedena analýza všech témat, z nichž každá se týká člověka, a budou zveřejněny závěrečné deklarace. Tyto výsledky zašleme všem islámským zemím. Budou tvořit základ filozofie našich univerzit," uvedl Orhan Hikmet Azizoglu, zakládající předseda a vedoucí výkonného výboru Mezinárodní rady univerzit.

Rektor Technické univerzity v Gebze, kde se seminář konal, doktor Hasan Aslan, také řekl, že věda a islám jsou v moderním světě úzce spjaty a navzájem si neprotiřečí.

„Během této práce ukazujeme, že islám a věda se navzájem úzce propojují. Zaměřujeme se na odstranění islámofobie, která se nedávno objevila, a myšlenky, že islám je antivědecký. Diskuse se budou zabývat právě těmito problémy. Předáme všem, že věda je povinností všech muslimů," řekl Aslan.

Zdroj:  hurriyet.com.tr