Fond amerického miliardáře George Sorose Opes Society Foundations zažaloval zemi u maďarského ústavního soudu a u Evropského soudu pro lidská práva kvůli přijetí návrhů zákonů ze strany Maďarska, jež omezují činnost nevládních organizací v zemi.

„Žaloba u Evropského soudu pro lidská práva byla podána jménem naší právnické osoby v Maďarsku Open Society Foundations Budapešť. Obsahuje žalobu na to, že návrhy zákonů Stop Soros porušují právo na svobodu vyjadřování a svobodu shromažďování, které garantuje 10. a 11. článek Evropské konvence pro lidská práva. Samostatná žaloba k Ústavnímu soudu Maďarska říká, že návrhy zákonů také porušují práva, která garantuje maďarská ústava," stojí ve zprávě organizace.

Maďarský parlament 20. záři schválil řadu zákonů, které zavádějí omezení vůči nevládním organizacím a kriminalizují pomoc nelegálním migrantům.

Parlament také schválil ústavní změny, které kriminalizují nelegální přesídlení do země na stálo „cizího obyvatelstva".

Evropský parlament v září schválil rezoluci s výzvou k Radě EU použít disciplinární opatření vůči Maďarsku kvůli porušování evropských norem a principů vlády práva.

Jedná se o spuštění procedury, jež může připravit Maďarsko o hlasovací právo v Radě EU v rámci článku 7 smlouvy o EU.

Zdroj:  foxnews.com