Červená rtuť má být tajemný, přímo mystický materiál. Červená rtuť byla údajně vyrobena v období studené války v tehdejším SSSR. Mělo by se jednat o složitou komplexní sloučeninu různých izotopů rtuti a antimonu. (Foto: Youtube)

Červená rtuť má mít zajímavé fyzikální vlastnosti, které by se daly výhodně využít při konstrukci miniaturních nukleárních zbraní 4. generace. Unikátní vlastností červené rtuti má být schopnost se energeticky „nabíjet“, např. pomocí rentgenového záření.

Energie tohoto záření se postupně akumuluje v elektronovém obalu atomů rtuti, ale uvolnit se může v jediném okamžiku. Množství této energie by mělo být dostačující k tomu, aby bylo možné využít červenou rtuť jako mimořádně účinnou rozbušku pro štěpné i fúzní nukleární zbraně.

Skutečná existence červené rtuti nebyla nikdy hodnověrně potvrzena, řada uznávaných autorit z oboru výzkumu nukleárních zbraní zůstává k existenci červené rtuti skeptická.

Původ této rtuti je nejasný. Důkazy o ní lze nalézt v díle středověkého alchymisty a filozofa Džábira ibn Hajjána, který napsal: „Nejcennější elixíry, které kdy byly na zemi smíchány, byly ukryty v pyramidách.“

Důkazy pro tuto legendu v kapalné formě nabízí řada videí na YouTube, z nichž některá byla zhlédnuta statisíckrát.

Obvykle se na nich ukazuje, že červenou kapku – odpuzuje česnek a přitahuje zlato. Když se vedle ní umístí zrcadlo, kapka zjevně nemá žádný odraz a také se zastavuje čas.

Jestli se jedná o podvrh či to má reálný základ dosud nebylo potvrzeno ani vyvráceno.

Zdroj: bbc.com