V Tenesse ve městě Memphis mají být tři městské parky přejmenovány tak, aby svými jmény už nepřipomínaly bývalou jižanskou Konfederaci. Park Nathana Bedforda Forresta se má jmenovat Park lékařské vědy, Park Konfederace pak Memphiský park a Park Jeffersona Davise (prezidenta Konfederace) by měl nést jméno Mississippský Park. To podle řeky Mississippi, která státem protéká, a která je pro region vůbec významnou dopravní tepnou a symbolem Starého Jihu vůbec. Schvalování nových názvů proběhlo i na americké poměry velice rychle, zřejmě proto, aby občané pokud možno nestihli zareagovat.


Musím se přiznat, že mi to trochu připomíná bývalé jednání Rady na naší Praze 3. Hlasování memphiské městské rady dopadlo devět hlasů ku žádnému ve prospěch přejmenování. Tři členové se hlasování zdrželi – předpokládám, že to byli ti, kteří nesouhlasili, ale nedovolili si nesouhlasit příliš nahlas.

Ku-klux-klan požádal město o povolení shromáždění, na němž jeho členové chtějí proti tomuto přejmenování protestovat. Proti tomu se ovšem postavili dva velmi nepravděpodobní spojenci, a sice Synové konfederačních veteránů (SCV) a NAACP (Národní asociace pro podporu barevných lidí). Lee Millar za SCV a pastor Keith Norman, nově zvolený prezident NAACP 20.února ve zprávách na Channel 3 společně prohlásili, že žádný z nich nevěří v nic z toho, co současný KKK představuje, a že společně stojí proti tomu, aby se v Memphisu shromáždění Klanu konalo. Millar prohlásil, že je to bezúčelná a pokleslá organizace, která by ostatní účastníky protestů ráda stáhla na svou šosáckou úroveň, a to že se jim nesmí dovolit. „Měli bychom je ignorovat, a ne jim dopřát pozornosti, ve kterou doufají,“ dodal Norman.

Millar i Norman říkají, že tento problém se bude lépe řešit bez přispění členů Klanu. Podle Millara by městské parky měly sloužit jako připomínky historie města a být, například prostřednictvím historických přednášek, příležitostí ke vzdělávání.

Toto jednání obou skupin ruku v ruce má, podle obou mužů, být silným poselstvím proti nenávisti. Oba se shodli, že by jména měla parkům zůstat a Millar požádal městskou radu, aby své rozhodnutí ještě přehodnotila.

Překlad: Jiří Kolda