Anthony Fauci se ve čtvrtek prohlásil, že CDC a jemu podobní vědci by měli být nadřízeni soudům. (Foto: Twitter)

Fauci naznačil, že federální soudce, který zrušil mandát k používání masek jako „nezákonný“, by k tomu neměl mít pravomoc.

V pondělí americká okresní soudkyně Kathryn Kimball Mizelleová rozhodla, že mandát k používání masek „překročil zákonné pravomoci CDC, neoprávněně se odvolal na výjimku z oznamování a připomínkování předpisů z dobrých důvodů a svá rozhodnutí náležitě nevysvětlil“.

Fauci prohlásil, že „byl překvapen i zklamán“, a dodal, že „tyto typy věcí jsou skutečně v kompetenci CDC. Jedná se o otázku veřejného zdraví.“

„To, že do toho vstoupil soud a zasáhl, je opravdu nešťastné. Je to nešťastné, protože je to proti zásadám veřejného zdraví,“ prohlásil Fauci.

„Když se podíváte na zdůvodnění, tak opravdu není nijak zvlášť pevné, a to nás znepokojuje, aby se soudy pletly do věcí, které jsou jednoznačně rozhodnutím v oblasti veřejného zdraví,“ tvrdil Fauci a prohlásil: „Tohle je záležitost CDC, neměla to být záležitost soudu.“

Tvrdil také, že by bylo „naprosto logické“, kdyby CDC pokračovalo v prodlužování mandátu k používání roušek na dobu neurčitou.

„Máme obavy, aby se soudy nepletly do věcí, které jsou jednoznačně rozhodnutím v oblasti veřejného zdraví. Toto je záležitost CDC.“

Anthony Fauci