Během posledních let se slovní spojení umělá inteligence objevuje se záviděníhodnou pravidelností v novinových titulcích. A různé systémy na základě umělé inteligence se už v mnohých oblastech projevují stejně dobře jako člověk. (Foto: US Army Research Laboratory – Army.mil)

Nový program je vytvořen díky úsilí velkého čínského konglomerátu Alibaba a, jak uvádí MIT Technology Review, pracuje se souborem údajů MS MARCO od společnosti Microsoft.

MS MARCO je obecně řečeno rozsáhlá databáze, kde jsou shromážděny skutečné dotazy, které uživatelé adresovali vyhledávači Bing. Právě na dotazech a jejich formulacích v různých jazycích „se trénovala“ umělá inteligence.

Jak byla vyškolena umělá inteligence

Ve skutečnosti je vše dost jednoduché. Program musel zpracovat obrovské množství webových stránek, aby odpověděl na otázku „Co je to korporace?“. Na základě požadavků uživatelů, stejně jako na poskytnutých možnostech odpovědí, systém vyvinul algoritmus, pomocí kterého lze formulovat odpověď. Je zajímavé, že samotná odpověď nebyla systému „ukázána“. Sám musel „uhádnout“, která možnost je správná. Jinými slovy, „lidé naučili stroj  googlit.“ 

V tomto případě byla za správnou považována věta „korporace je společnost nebo skupina osob oprávněných jednat jako jediná organizace a uznaná jako taková na legislativní úrovni“. Když přišel čas  kontrolních testů, systému a lidem byla položena tato otázka a stroj zareagoval mnohem rychleji. Umělá inteligence navíc mnohem lépe než lidé poskytla správnou odpověď i v jiných jazycích (a nejen v tom, v němž byla položena otázka).

K čemu je to dobré?

Podle slov prvního viceprezidenta Alibaby Lju Si má algoritmus velkou budoucnost.

„Umělá inteligence zdokonalí chatovací automaty, které komunikují se zákazníky internetových obchodů nebo internetových poskytovatelů v počáteční fázi. Kromě toho bude hlavním prvkem při zlepšování práce vyhledávacích systémů a  překladatelských programů. Nicméně do plnohodnotné komunikace se stroji je  stále ještě daleko. Většina algoritmů odpovídá na otázky založené na faktech, ale na rozdíl od lidí jim chybí rozumové schopnosti. Bylo by dobré přidat takový prvek v budoucnu.“

Zdroj:  technologyreview.com