Evropští katoličtí biskupové a delegáti odpovědní za pastorální péči o migranty se v pátek sjeli do Stockholmu, aby tu prodiskutovali, jak co nejlépe bojovat proti médiím negativně se stavícím proti masové imigraci.

Název tohoto třídenního summitu je „pohyby lidstva: tok migrantů a zpravodajství. Dialog a komunikace za kulturní střetnutí,“ kde se zdůrazňuje na médiích založený tón střetů, přičemž se snaží realizovat výzvu papeže Františka ke „změně smýšlení“ o migraci.

Podle organizátorů této akce, mají delegáti v úmyslu za zavřenými dveřmi vylepšit vztahy mezi migrační záplavou a vnímáním veřejnosti, o čemž tvrdí, že je pokřivené médii, která ne vždy „propagují dialog a kulturní střety.“

Biskup hostitelského města Stockholm, kardinál Ander Arborelius, který vede „migrační“ sekci Evropské biskupské komise o pastorální péči v sociálních otázkách (CCEE), ve čtvrtek řekl, že papež František představuje ohledně imigrace „prorocký hlas“ a že mnoho lidí je jím ovlivněno.

Při rozhovoru s americkou katolickou webovou stránkou Crux tento stockholmský biskup řekl, že „ne až tolik politických partnerů“ jde ve Františkových stopách úplně, ale „lidé všech vyznání a názorů mu naslouchají, takže je tu vždy možnost, aby lidem pomohl, aby se otevřeli k daleko pozitivnějšímu náhledu na migraci.“

V prohlášení k přípravě uvedeného summitu na tento víkend kardinál trval na důležitosti imigrace pro Církev.

„Ve Švédsku je Katolická církev církví migrantů,“ řekl Arborelius. „Většina z nás přišla z jiných zemí a někteří z nás i z jiných denominací. Jako křesťané jsme všichni poutníci na cestě k Božímu království nebeskému.“

Tyto reflexe našeho vlastního postavení jako imigrantů, pokračoval, nás činí daleko otevřenějšími vůči přijímání jiných.

„Když jsme si více vědomi tohoto milosrdenství, tak budeme také schopni se více otevřít vůči všem těm migrantům, co k nám Bůh poslal, a více je vítat,“ řekl. „Svou skutečnou domovinu máme nahoře. Boží království je naším skutečným domovem. Tady dole jsme všichni jen hosty, poutníky, migranty. Patříme k sobě. Jsme všichni povoláni k tomu samému: být svědky Ježíšovými tady a teď.“

Mezi tématy, která se mají na tomto shromáždění řešit, má být analýza toho, jak Církev využívá médií k hovorům o imigrantech, do čehož patří i svědectví různých mezinárodních křesťanských uskupení pracujících na poli pastorální péče o migranty.

K dalším tématům, která je třeba řešit, patří „církevní věroučné formy a informace o jevu migrace“ a to, jak Církev využívá média, „aby svědčila světu o tom, co ve věci migrace dělá a co si o ní myslí.“

Tento summit skončí v neděli ráno oslavnou mší za migranty za přítomnosti komunit migrantů v Kostele Svaté Evženie ve Stockholmu a návštěvou Opatství Svaté Brigity ve Vadstena.

Zdroj: breitbart.com