Výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil zařadit imunitní trombocytopenii mezi možné vedlejší účinky vakcíny Janssen od společnosti Johnson & Johnson proti onemocnění Covid-19. (Foto: Flickr)

EMA o tom informovala ještě minulý týden na své internetové stránce.

PRAC doporučil přidat mezi informace přiložené k výrobku varování, aby byli na tento nežádoucí účinek upozornění zdravotničtí pracovníci a lidé, kteří se touto vakcínou očkují.

Výbor kromě toho doporučil aktualizaci plánu řízení rizik vakcíny Janssen s cílem překlasifikovat „trombocytopenii“ z důležitého potenciálního rizika na důležité identifikovány riziko.

Imunitní trombocytopenie je stav, při kterém imunitní systém omylem útočí a ničí krevní buňky zvané krevní destičky, které jsou nezbytné pro normální srážení krve.

PRAC rovněž dospěl k závěru, že případy závratí a hučení v uších (zvonění nebo jiné zvuky v jednom nebo obou uších) souvisejí s podáním vakcíny Janssen.

Zdroj: nejm.org, un.org