Bývalí ministři zahraničí Německa Joschka Fischer a Sigmar Gabriel varovali před kolapsem Evropské unie v důsledku krize způsobené pandemií koronaviru. Evropa potřebuje program ekonomické podpory podobný Marshallovu plánu, uvádí. (Foto: Wikimedia)

Ve společném článku pro Tagesspiegel ministři píšou, že objemy podpory, která jde nyní do nejvíce zasažených zemí Covid-19, tedy Itálie a Španělska, není dostatečná a že je nelze nechat napospas jejich osudu. Poznamenávají, že hospodářský úspěch Německa po druhé světové válce by nebyl realitou bez evropské solidarity, a proto má Německo zvláštní odpovědnost vůči EU. 

„Proto musí (Německo, pozn. red.) prokázat svou připravenost na vedoucí roli v Evropě, nejlépe spolu s Francií. Evropa potřebuje dvě věci: obecnou pomoc v krizi a obecný ozdravný program po krizi,“ píšou bývalí ministři

Své mysli autoři článku podporují příkladem berlínského mostu, tedy leteckého zásobování západního Berlína ze strany západních zemí, a Marshallova plánu (americký program financování poválečné rekonstrukce Evropy). Podle názoru bývalých německých ministrů zahraničí by podpůrný program pro členské státy EU měl mít tři body: lékařská a humanitární podpora, krátkodobé a dlouhodobé půjčky, které nejsou vázány na přísná kritéria Maastrichtské smlouvy, jakož i dlouhodobý program na podporu investic. Finanční podpora by přitom mohla být prováděna rozšířením rozpočtu EU a má mít flexibilní mechanismy splácení, navrhují. 

„Koronavirus by mohl potenciálně urychlit dva protichůdné procesy: buď prohloubit trhliny, které již v Evropě existují, a to natolik, že se unie může rozpadnout, nebo se EU a její členským zemím podaří spojit se a bojovat s virem a jeho následky. Jakou cestu unie zvolí, zaleží v mnohém na nás, Němcích. Nemáme moc času!“ uzavírají svůj článek Fisher a Gabriel. 

Zdroj:  tagesspiegel.de