Šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová vyslovila obavy, že kvůli popírání důležitých mezinárodních dohod o bezpečnosti může ve světě zvítězit zákon džungle nad prioritou práva.

„Obávám se, že dnes musíme uznat, že se nový světový pořádek dosud neuplatnil. Ještě horší je, že existuje reálné nebezpečí toho, že zákon džungle nahradí prioritu práva. Nyní se zpochybňují ty samé mezinárodní smlouvy, které zastavily studenou válku," cituje diplomatická služba EU prohlášení Mogheriniové, které učinila na Harvardské Kennedyho škole mezinárodních vztahů.

Podle jejích slov místo budování nového pořádku musíme dnes vynakládat obrovskou část naší energie na to, abychom zabránili demontáži nyní platných pravidel.

Mogheriniová podotýká, že chceme-li zachovat mnohastranný systém, musíme investovat do jeho reformování.

„Myslím si, že k podobným změnám může dojít jen v případě, když budou Evropa a Amerika spolupracovat. Jiná cesta nevede, chceme-li se pokusit o formování nějakého pořádku ve světě," prohlásila Mogheriniová.

Zmínila se také o událostech v Kerčském průlivu, kde 25. listopadu porušily tři lodi ukrajinského vojenského námořnictva státní hranici Ruska a pluly z Černého moře do Kerčského průlivu. Manévrovaly nebezpečně a nepodřídily se zákonným požadavkům ruských úřadů.

Ukrajinské lodi se 24 námořníky byly zadrženy, tři ukrajinští námořníci byli zraněni, hospitalizováni. Po incidentu bylo proti nim zahájeno trestní stíhání v případu nezákonného překročení státní hranice.

Zdroj:  europa.eu