Před několika desítkami let bylo naprosto běžné jít k zubaři s kazem nebo dvěma a odejít s několika zubními výplněmi stříbrné barvy. A zatímco bylo tyto výplně často uváděny jako „stříbrné“, dentální profesionálové odkazovali na barvu a zcela jistě ne na obsah. Tyto výplně jsou ze rtuti a jsou velmi toxické. Nyní zhruba polovina amerických zubařů nepoužívá rtuť a obyvatelstvo začíná brát na vědomí nebezpečí zubních amalgámových výplní ve svých ústech. Poznámka pro ČR: V Čechách zubaři nabízejí oba druhy plomb, rtuťové jsou zdarma (hradí je pojišťovna), zato bíle jsou za poplatek.


Rtuťové výplně mají být zakázány kvůli zdravotním rizikům

Evropská komise v posledních týdnech připravila cestu ke stahování dentální rtuti. Podle Komise:

Rtuť a většina jejích sloučenin je pro člověka, zvířata a ekosystémy velmi toxická. Vysoké dávky rtuti mohou být pro člověka smrtelné, ale i relativně nízké dávky mohou vážně ovlivnit nervový systém a jsou spojovány s možnými škodlivými účinky na kardiovaskulární, imunitní a reprodukční systém.

I přes tyto ničivé účinky se EU zastaví u zmínění specifického nebezpečí rtuťových výplní místo toho aby se zaměřila na nebezpečí rtuti obecně.

Ale pokud může rtuť způsobit tyto problémy při požití, nemůže je také způsobit když sedí v ústech a při poškození vypouští výpary míchající se do vašeho jídla a slin?

Postup vyškolených lékařů při odstraňování těchto výplní je dostatečným důkazem o nebezpečí amalgámových rtuťových výplní. Musí poskytnout náhradní proud vzduchu pro pacienta, aby nedýchal kontaminovaný vzduch z úst. Musí být užito přehrazení aby se omezilo polykání a vdechování. Na těle a tváři musí být ochranné prostředky a jsou používány čističky vzduchu. Tato opatření ukazují na přítomnost vážného rizika.

Ale Spojené státy jsou „neuvěřitelně pomalé“ v tom udělat něco pro snížení používání těchto rtuťových výplní, zejména ve srovnání se zeměmi v Evropě. Švédsko zcela vyřadilo zubní amalgám a tento poslední krok EU indikuje, že bude brzy odstraněn na většině kontinentu.

Okolo 77 procent Američanů, kterým je řečeno že jejich amalgámové výplně jsou hlavně rtuť by se rozhodlo pro jinou alternativu a byli by ochotni za to připlatit. Plastové kompozitní výplně jsou dražší, ale jsou bezpečné a stojí za tu cenu. Pokud se vezmou v úvahu i externí náklady (včetně poškození životního prostředí a náklady na zdravotní péči) nejsou alternativní výplně vůbec dražší. Jiný způsob jak snížit výdaje a návštěvy zubaře? Jedním z jednoduchých řešení jak se celkově vyhnout plombám je naučit se jak předcházet zubním kazům.

Na nebezpečí rtuti a její vysoké přítomnosti v dnešní společnosti není nic nového. Je to velmi těkavá látka a věda to uznává již nějakou dobu. Nicméně mnozí zastávají názor, že amalgám je bezpečný i přes výzkumy ukazující opak. Dobrou zprávou je, že postup Evropské komise může připravit půdu pro podobnou akci amerických představitelů – i když to nevypadá zase tak slibně vzhledem k tomu, že závazkem EU o označování geneticky modifikovaných organismů se v USA rozhodně neinspirovali.

Poznámka na konec: A ta samá komise zrušila obyčejné žárovky a tím nutí lidi kupovat a užívat „úsporné“ zářivky plné rtuti, které jistě neškodí životnímu prostředí.

Další informace: ec.europa.eu, eeb.org, articles.mercola.com

Zdroj: naturalsociety.com, Překlad: toxio.cz

]]>