Evropský parlament včera podle očekávání na návrh Evropské komise odhlasoval obnovení certifikátu EU Digital Covid na další rok. Pro hlasovalo 453 poslanců, 119 bylo proti a 19 se zdrželo hlasování. (Foto: Flickr)

Platnost nařízení o certifikátu měla skončit 30. června. Již dříve tento měsíc dosáhla delegace parlamentu „politické dohody“ s Komisí o obnovení certifikátu, takže včerejší hlasování bylo prakticky předem rozhodnuto.

Nařízení o osvědčení bylo původně přijato v červnu loňského roku, údajně s cílem usnadnit „bezpečné cestování“ mezi členskými státy EU. Digitální certifikát EU se však rychle vyvinul ve vzor a někdy i infrastrukturu pro domácí „zdravotní“ či Covid průkazy, které v následujícím roce poslouží k omezení přístupu do mnoha dalších oblastí společenského života.

EU se rozhodla prodloužit platnost certifikátu covid navzdory převážně negativním výsledkům veřejné konzultace na toto téma, kterou zahájila Evropská komise pod názvem „Have Your Say“ a která byla veřejnosti přístupná od 3. února do 8. dubna. V rámci konzultace bylo získáno více než 385 000 odpovědí – téměř všechny se zdají být proti prodloužení!

V dopise evropskému veřejnému ochránci práv, který na svém Twitteru zveřejnila francouzská poslankyně Virginie Joronová, se píše:

Se svým týmem jsem náhodně přečetla stovky odpovědí. Nenašla jsem žádný, který by byl pro prodloužení platnosti QR kódu [tj. digitálního certifikátu]. Na základě tohoto rozsáhlého průzkumu se zdá být zřejmé, že prakticky všechny odpovědi byly negativní.

Převážně negativní tendence odpovědí byla skutečně patrná od samého počátku. První celá stránka odpovědí, všechny ze 4. února, je k dispozici zde. Jsou samozřejmě v různých jazycích Evropské unie: Jeden z nich je ve francouzštině, němčině, italštině a také v angličtině.

Aby si čtenáři mohli udělat představu o jejich vyznění, přinášíme překlad pouze prvního řádku nebo dvou z několika prvních odpovědí (počínaje spodní částí stránky):

Jsem zcela proti zřízení tohoto certifikátu vzhledem k tomu, co se v současné době děje s katastrofálním postupem EU v případě Covid…

Chci, aby tento cst [pravděpodobně odkaz na belgický „Covid Safe Ticket“] nebo očkovací pas byly jednoduše zrušeny…

V návrhu dokumentu jsou uvedena tvrzení, která nejsou vědecky podložena. Například se tvrdí, že certifikát Covid představuje účinnou ochranu proti šíření viru – jakými údaji lze toto tvrzení podložit?…

Dobrý den, jsem šokován a znechucen rozhodnutími, která zabíjejí svobodu v EU … pokud jde o tento „evropský certifikát“ …

Kovid certifikát nebo zelená karta BY MĚLY BÝT okamžitě ZRUŠENY jako diskriminační a protiústavní a nepodložené žádnými vědeckými údaji, protože jsou založeny výhradně na PUNITIVNÍCH opatřeních pro občany…

Jsem proti rozšíření zelené karty, která neslouží k ničemu jinému než k vytváření diskriminace…

Už nikdy nechci, aby se na mě vztahoval diskriminační certifikát…

A nakonec příspěvek v anglickém jazyce:

Digitální certifikát Covid by měl okamžitě skončit. Existuje tolik údajů, které potvrzují skutečnost, že digitální pasy mají nulový pozitivní dopad na míru přenosu a ve skutečnosti v nejvíce očkovaných a vysoce regulovaných zemích je tam [sic.] míra covid šílená…

A tak dále a tak dále prostřednictvím 385 191 odpovědí.

Obnovení digitálního certifikátu Covid neznamená, že bude okamžitě uplatněn, ale že infrastruktura zůstane zachována a že může být uplatněna, pokud a kdy to členské státy uznají za vhodné.

Současná pravidla pro držení platného digitálního certifikátu EU Covid netřeba dodávat, že diskriminují nejen neočkované osoby, ale také přirozenou imunitu, která je považována za pomíjivější než imunita vyvolaná očkováním.

Doklad o absolvovaném základním očkování činí certifikát platným po dobu 270 dní; doklad o absolvování posilovací dávky uděluje prozatím neomezenou platnost. Naproti tomu doklad o „uzdravení“ – přičemž jediným přijatelným důkazem je pozitivní PCR test – uděluje platnost pouze 180 dní.

Zdroj: europarl.europa.eu