Na začátku července 2021 zveřejnil Evropský parlament seznam médií a organizací, které v roce 2020 získaly finanční dotace od Evropského parlamentu, tzn. peníze od daňových poplatníků. (Foto: Flickr)

Přestože Evropský parlament musí zastupovat zájmy občanů a voličů, nereflektuje lobování v EU s miliony peněz daňových poplatníků.

Financovány jsou organizace a média, které požadují ještě větší centralismus EU, větší byrokracii, větší neschopnost občanů a zbavení práva členských států EU.

Seznam médií a organizací, které v roce 2020 získaly finanční dotace od Evropského parlamentu je ZDE.

„Co se týče Německa, je obzvláště znepokojující, jak jsou drzé peníze převáděny přímo Německé tiskové agentuře (DPA) – nejdůležitějšímu německému mediálnímu aktérovi. DPA by podle všeho měla hrát také propagandistický orgán přesunu moci od lidí směrem k Bruselu!“ řekl Joachim Kuhs, německý europoslanec za AfD.

Problémem není jen masová propaganda, ale také manipulace veřejného mínění. Je zajímavé, jak jednostranně a nereflektivně například většina těchto dotovaných organizací propaguje „Konferenci o budoucnosti Evropy“ bez uvedení jakýchkoli skutečných návrhů.

„V zásadě vyvstává otázka, proč takzvaný Evropský parlament vůbec převádí prostředky do médií a podobných organizací. To nepatří do působnosti parlamentu jako reprezentativního zastupování občanů! Další otázka zní: Proč tyto peníze – nikoli reprezentativní – plynou výhradně do médií a organizací, které bojují za ještě větší moc a více peněz pro EU?“ pokračuje Joachim Kuhs.

„Kromě toho existuje další měřítko dvojích standardů: Evropský parlament neustále odsuzuje státy jako Polsko, Maďarsko a Slovinsko kvůli údajné mediální politice tamních budoucích a budoucích vlád. Pokud však jde o EU, Evropský parlament jako instituce zjevně nemá pochybnosti o tom, jak nalákat média, novináře a organizace na peníze z daní a učinit je finančně závislými.

Tento dvojí metr se stává ještě srozumitelnějším, pokud se zohlední averze eurokratů k politice těchto vlád vstřícné k budoucnosti, pokud jde o migraci, rodinu a svobodu.

Jednostranná kritika Polska, Maďarska a Slovinska obecně zaostává. Také v západoevropských zemích jsou mainstreamová média vládami každý rok zasypána stovkami milionů eur. Pouze v Belgii vláda rozdělila státní podporu více než 800 000 000 eur médiím, a to i formou bezplatné pošty. Černozelená spolková vláda Rakouska v loňském roce utratila více než 47 000 000 eur za reklamu v médiích a pravděpodobně si koupila pozitivní zprávy o nákladech daňových poplatníků.

Každý odpovědný člověk si může položit otázku, jak nezávislá a objektivní je práce těchto subvencovaných organizací a reportování těchto mainstreamových médií a do jaké míry jsou informace poskytovány pravdivě,“ upozorňuje europoslanec Joachim Kuhs.

Zdroj: pz.cz, journalistenwatch.com