Technologický podnikatel Elon Musk 29. srpna v Norsku novinářům řekl, že je sice třeba rozvíjet udržitelné zdroje energie, ale že svět musí pokračovat v těžbě ropy a plynu, aby se civilizace udržela. (Foto: Flickr)

Musk to řekl novinářům před konferencí Offshore Northern Shore (ONS) v norském Stavangeru, kde má Musk vystoupit.

Poté, co Musk dorazil na místo konání konference, řekl novinářům, že přijel „ocenit podporu norského lidu pro elektromobily“, a poděkoval jim za jejich „obrovskou podporu“.

Šéf společnosti Tesla dodal, že na konferenci hodlá předložit „nápady pro přechod k udržitelnému energetickému světu“, včetně možnosti rozšíření výroby větrné energie v Severním moři, vodní ploše mezi Velkou Británií a Norskem.

„Místa, kde je velmi větrno, by mohla mít potenciál pro obrovské množství větrné energie a v kombinaci se stacionárními bateriemi; to by mohl být velmi silný udržitelný zdroj energie v zimě,“ řekl Musk.

Potřebujeme ropu a plyn

Na otázku, zda by se podle něj měla ropa a plyn nadále využívat, Musk odpověděl kladně.

„Realisticky vzato, ropu a plyn v krátkodobém horizontu potřebujeme, protože jinak se civilizace zhroutí,“ řekl.

„Aby civilizace mohla nadále fungovat, ropu a plyn potřebujeme,“ pokračoval a dodal, že „každý rozumný člověk by k tomu dospěl“.

Nejenže by se ropa a plyn měly nadále využívat k udržení civilizace v chodu, Musk uvedl, že další průzkum „je v současné době opodstatněný“.

Využívání fosilních paliv by mělo pokračovat současně s pokračujícím úsilím kolem „urychlení pokroku v oblasti udržitelné energie“, dodal.

Muskovy poznámky o pokračující potřebě fosilních paliv pro udržení civilizace přicházejí v době, kdy ropný a plynárenský průmysl hledí do budoucnosti s opatrností.

Hlad po kapitálu

Američtí producenti ropy a zemního plynu se potýkají se snižující se nabídkou kapitálu, nepřátelským regulačním prostředím a nedostatkem materiálu a pracovních sil, což dohromady představuje významné překážky pro nové vrty.

„Naše odvětví trpí nedostatkem kapitálu,“ řekl Anthony Gallegos, generální ředitel společnosti Independence Contract Drilling, v dřívějším rozhovoru pro The Epoch Times a poznamenal, že banky jsou stále méně ochotné poskytovat ropnému a plynárenskému průmyslu revolvingové úvěrové linky nebo úvěry na základě aktiv (ABLF).

„V současné době je pravděpodobně o třetinu méně bank, které jsou ochotny poskytovat revolvingové úvěry a úvěry ABLF společnostem poskytujícím služby v oblasti ropy a plynu, než tomu bylo před šesti lety,“ dodal.

Banky a investoři omezují financování nových projektů v oblasti fosilních paliv, což je dáno ekonomickými i politickými faktory.

V souladu s hnutím za environmentální, sociální a správní principy (ESG) podepsalo více než 100 bank, které dohromady představují 38 % světových bankovních aktiv, prohlášení o závazku Aliance OSN pro čisté nulové bankovnictví. V něm se zavazují, že změní svá úvěrová portfolia tak, aby snížily emise skleníkových plynů a dosáhly nulových čistých emisí do roku 2050 nebo dříve. K iniciativě se připojila řada amerických bank.

Zdroj: theepochtimes.com