5. července jsou naplánovány srážky na „bezprecedentních energetických úrovních“ – poznámka: dobří vědci v CERNu neočekávají „otevření portálu“, jak někteří naznačují. (Foto: Flickr)

Velký hadronový urychlovač je připraven opět začít dodávat experimentům srážky protonů, tentokrát s bezprecedentní energií 13,6 TeV, čímž urychlovač zahájí třetí běh sběru dat pro fyziku.

„Budeme soustřeďovat protonové svazky v místech interakce na velikost svazku menší než 10 mikronů, abychom zvýšili rychlost srážek. Oproti prvnímu běhu, v němž byl Higgsův boson objeven pomocí 12 inverzních femtobarnů, nyní ve třetím běhu dodáme 280 inverzních femtobarnů1. To je výrazný nárůst, který otevírá cestu k novým objevům,“ říká ředitel pro urychlovače a technologie Mike Lamont.

„Těšíme se na měření rozpadu Higgsova bosonu na částice druhé generace, jako jsou miony. To by byl zcela nový výsledek v sáze Higgsova bosonu, který by poprvé potvrdil, že částice druhé generace také získávají hmotnost prostřednictvím Higgsova mechanismu,“ říká teoretik CERN Michelangelo Mangano.

„Budeme měřit sílu interakcí Higgsova bosonu s částicemi hmoty a silovými částicemi s dosud nevídanou přesností a budeme pokračovat v hledání rozpadů Higgsova bosonu na částice temné hmoty i v hledání dalších Higgsových bosonů,“ říká Andreas Hoecker, mluvčí kolaborace ATLAS. „Není vůbec jasné, zda je Higgsův mechanismus realizovaný v přírodě minimální a obsahuje pouze jednu Higgsovu částici.“

Zdroj: web.cern.ch