Když začal tehdejší prezident USA, George W. Bush, invazi Iráku, tak to podporoval 90-ti stránkovým dlouhým dokumentem, proč by měl být Saddam Hussein odstraněn. Nyní, když se tento dokument dostal na světlo veřejnosti, tak zde byly spatřeny jisté rozdíly mezi jeho skutečným obsahem a Bushovým komentářem.  Hlavní důvod na invazi Iráku byl takový, že prý vyvinuli nukleární zbraně skrývali je. Důkazy o tom měly být obsaženy v těchto zprávách.


Poté co pravda vyšla najevo a vláda byla obviněna Kongresem za nadsazením hrozby, kterou Hussein představuje z důvodu toho, že zde nebyl dostatek důkazů. 

Dokument nazvaný National Intelligence Estimate (NIE) byl veřejnosti do jisté míry zveřejněn již v roce 2004, ale byl těžce zredukován. Později, díky transparentnosti vládních aktivistů umožnila získat plnou verzi. 

Další tvrzení bylo, že má irácká vláda silnou vazbu s teroristickou skupinou Al-Kájda. Nicméně zprávy CIA ukazují, že toto bylo založeno na pochybných zdrojích informací a přinejlepším to bylo založeno na velmi vratkých údajích. 

Ostatní tvrzení namířené proti této zemi zahrnovala zasílání antraxových obálek americkým vládním činitelům, ale to se nyní také jeví jako silně zpochybňující. 

Kritici říkají, že zde v té době měla být u veřejnosti vyšší úroveň skepticismu. To bylo však po teroristických útocích 11. září velmi těžké, když panoval takový panický stav. Mezi těmi, kteří nyní odsuzují počáteční krok k invazi do Iráku jsou i takový jako např. bývalý zaměstnanec CIA, analytik Paul Pillar. 
Loading...