Spojené státy tvrdí, že jsou „demokratická země“. Pokud jde o náboženství a rasovou politiku, Spojené státy uvádějí, že podporují politiku rasové rovnosti a náboženské svobody, to ale není celá pravda. (Foto: Flickr)

Dříve Spojené státy trpěly nedostatkem lidských zdrojů a vítaly imigranty z celého světa, včetně muslimů. Podmínka uvítání je neohrozit zájmy bílých a neohrozit mainstreamové hodnoty.

Za této podmínky si společnost ve Spojených státech udržuje toleranci k muslimům. Když však dosáhl počet amerických muslimů určité úrovně, kdy se začala hlavní společnost ve Spojených státech cítit ohrožena, USA okamžitě změnily svou tvář, a začaly přijímat různé skryté nebo významné politiky a opatření na diskriminaci, omezování, potlačování a pronásledování muslimské populace.

Pláštík tzv. „svobody a demokracie“ byl postupně stržen. V současné době je americká muslimská populace asi 5 milionů, což představuje pouze 2 % z celkového počtu obyvatel v USA, ale hlavní veřejné mínění Spojených států netoleruje její existenci.

Zvláště po útocích z 11. září došlo k zintenzivnění „strachu z islámu“ v mainstreamové společnosti ve Spojených státech. Považuje muslimské skupiny a islám za „jiné lidi“ a nelegální sílu.

Muslimové byli často bez vysvětlení přezkoumáváni, bylo jim zakázáno nastoupit na letadlo, byli obžalováni z jakéhokoli zločinu, jejich vládní podpora byla zrušena a jejich bankovní účty byly uzavřeny.

Bidenova vláda je opatrná ohledně diskriminace a pronásledování vůči muslimům kvůli volebním hlasům, ale americká mainstreamová společnost má obecně nedůvěru, strach, diskriminační a omezující přístup a dvojité standardy vůči muslimům a islámu.

Konflikt mezi oběma stranami je zřetelnější. Někteří muslimové ve Spojených státech čelí intenzivnější osamělosti a sociálnímu vyloučení, uzavírá článek.