Během úterního hlasování maďarský parlament přijal usnesení, ve kterém vyjádřil svůj odmítavý postoj vůči případné ratifikaci Istanbulské úmluvy. Většina poslanců označila tuto dohodu za projev genderové ideologie, která je v rozporu s tradičními hodnotami a zákony Maďarska. (Foto: Pixabay)

V úterý v jednokomorovém maďarském parlamentu proběhlo hlasování týkající se Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, známé také jako Istanbulská úmluva. Většina maďarských poslanců hlasovalo pro přijetí usnesení, ve kterém parlament vyzývá vládu Maďarska k zaujetí odmítavého stanoviska vůči ratifikaci tohoto dokumentu.

V přijatém usnesení se zdůrazňuje nepřijatelný ráz Istanbulské úmluvy pro obyvatelstvo Maďarska. Podle většiny poslanců se totiž jedná o právo Maďarů bránit tradiční hodnoty a vlastní kulturu, stejně tak se podotýká, že tato smlouva Rady Evropy není v souladu se státními zákony. Istanbulská úmluva je dalším projevem genderové ideologie, která ve své řadě není přijatelná pro Maďary, tvrdí se v usnesení. Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 135 poslanců, 35 členů parlamentu hlasovalo proti.

Istanbulská úmluva byla Maďarskem podepsána již v roce 2014, dosud však nebyla ratifikována. V červnu roku 2017 evropská komisařka Věra Jourová podepsala Istanbulskou úmluvu jménem Evropské unie. Později současná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dala najevo, že plně podporuje tuto mezinárodní smlouvu Rady Evropy a považuje za nutné, aby se Evropská unie připojila k úmluvě, a to stejně jako zbývající evropské státy, které zatím Istanbulskou úmluvu neratifikovaly.