Dlouhodobě žijící muž žijící v Itálii, který původem z Afriky poukazuje na nesrovnalosti ohledně rasismu.