Na Měsíc včera dopadly tři tuny vesmírného smetí, které podle vědeckých odhadů vyhloubilo kráter o velikosti několika návěsů. (Foto: STD)

Zbytky rakety, letící rychlostí 9 300 km/h, byly na cestě k tomu, aby v pátek ve 23:25 narazily do odvrácené strany Měsíce, daleko od zvědavých očí teleskopů.

Potvrzení nárazu prostřednictvím satelitních snímků může trvat týdny, dokonce měsíce.

Odborníci se domnívají, že raketa se od doby, kdy ji Čína před téměř deseti lety vypustila, náhodně potácela vesmírem. Čínští představitelé však pochybují, že je jejich.

Jakmile se prach usadí, sonda NASA Lunar Reconnaissance Orbiter se přesune na své místo, aby si doutnající kráter prohlédla zblízka a snad objasnila záhadnou fyziku planetárních impaktů.

Měsíc je neochvějným svědkem historie sluneční soustavy, jeho silně zvrásněný povrch zaznamenal nespočet srážek za poslední 4 miliardy let. Vědci však jen zřídkakdy zahlédnou projektily – obvykle asteroidy nebo komety -, které tyto krátery vytvořily.

Bez znalosti konkrétních příčin vzniku kráteru se vědci mohou jeho studiem dozvědět jen velmi málo.

Nadcházející srážka s raketou poskytne náhodný experiment, který by mohl odhalit mnohé o tom, jak přirozené srážky rozrušují a čistí povrch planet.

Hlubší pochopení fyziky impaktů pomůže vědcům při interpretaci neúrodné krajiny Měsíce a také vlivu impaktů na Zemi a další planety.

Umělecká animace nárazu raketového nosiče do Měsíce.

Zdroj: scitechdaily.com