Byla zveřejněna zpráva, že se čínská společnost ENN vzdala nákupu od Toshiby amerických aktiv ve sféře zkapalněného plynu. Původně, ještě v roce 2013, se japonská Toshiba dohodla s majiteli podniku Freeport LNG o právech na zkapalnění plynu. Továrna existovala tenkrát pouze v plánu, nyní ji budují, spuštění první linky se má konat letos.

Šlo o obchod ve výši 2,2 milionu tun zkapalněného plynu ročně po dobu 20 let v celkové hodnotě asi sedmi miliard dolarů. Abychom neunavovali čtenáře podrobnostmi výpočtů, povíme jenom, že cena zkapalnění činí v tomto případě téměř 120 dolarů za jeden tisíc kubíků, což jsou skoro nejvyšší výdaje na zkapalnění dokonce pro konkurující americké podniky. Avšak v roce 2013 činily ceny ropy v průměru sto dolarů za barel a americký zkapalněný plyn (jeho ceny jsou v USA napojeny na domácí) vypadal za těchto podmínek levně. Důležité je, že se těchto práv na zkapalnění nedá vzdát. Přesněji řečeno, dá se, ale bude za to stejně třeba zaplatit.

Když se v roce 2015 ceny ropy a spolu s ní také ceny zkapalněného plynu (napojeného na ropu) ve světě snížily, Toshiba pochopila, že neměla kupovat cizí aktiva: naději na snadný zisk vystřídal problém minimalizace ztrát. Společnost navíc nemá trading, nevlastní plavidla na vývoz zkapalněného plynu. Japoncům se nakonec podařilo najít kupce v osobě čínské ENN.

ENN není velká (ve srovnání s třemi ropnými a plynovými giganty ČLR), ale je rychle rostoucí společnost, která se věnuje hlavně distribuci zemního a zkapalněného plynu v Číně. Takový poměrně nový hráč mohl sotva počítat s tím, že získá na světovém trhu nejlepší smluvní podmínky, proto se dohoda s Toshibou podepsaná na podzim 2018 zdála přijatelnou. Tím spíš, že nebylo třeba platit.

Toshiba měla přece sama doplatit (!) ENN za předání své jednotky v USA, jejíž základ tvoří vlastně právo na zkapalnění (a současně závazek za něj platit), 800 milionů dolarů.

A nyní byl tento obchod zmařen. Akcie Toshiby na to reagovaly několikaprocentním poklesem (transakce byla tedy považována účastníky trhu za pozitivní pro japonskou společnost dokonce s ohledem na doplacení čínské ENN).

Za oficiální příčinu zmaření byly označeny průtahy, které činí americký výbor pro zahraniční investice s touto transakcí a který ji neschválil ve stanoveném termínu.

Jenže příčina tkví zřejmě v něčem jiném. ENN si v dnešní ekonomické situaci snadno najde zkapalněný plyn na nejbližší roky na spotovém trhu, a pro dlouhodobé účely investuje do jiného podniku s atraktivnějšími cenami.

Není také jasné, proč nepospíchá americká strana. Můžeme jen předpokládat, že USA nechtějí pustit na svůj trh čínské společnosti, dokonce ani v tom případě, že pro čínskou stranu to není moc výhodné.

Připomeneme také fakt, že v rámci obchodní války stále platí desetiprocentní clo (z čínské strany) na dovoz amerického zkapalněného plynu. Podaří-li se tato transakce, bude clo zrušeno. Víc než jen to, plánuje se velká smlouva na dodávku Číně zkapalněného plynu jiného amerického výrobce, Cheniere Energy. Zatím to ale jsou jenom plány. Dohoda zatím neexistuje, ale clo ano. To je rovněž nevýhodné pro ENN: koupí-li americký zkapalněný plyn, bude si ho muset „vyměnit“ s jinými tradery, aby Čína dostala plyn jiného fyzického původu.

Další komplikace spočívá vlastně v samotném zdroji plynu na zkapalnění. Kromě toho, že ENN v (málo pravděpodobném) případě zachování transakce bude muset platit za drahé zkapalnění, bude ještě muset najít tento plyn na americkém trhu. Pro maximální šetření by bylo logické samostatně investovat do těžby, ale USA nechtějí pustit na svůj trh čínské společnosti. A také bylo třeba zabývat se tím dříve, protože dnes jsou všechna nejlepší místa obsazena, a dnešní účastníci trhu značně pokročili v použití příslušných technologií.
Shrneme tedy výsledky.

Tato událost ze střednědobého hlediska negativně ovlivní nová investiční rozhodnutí ohledně výstavby amerických továren na zkapalnění plynu.

Jeden velký projekt bude v každém případě realizován (rozhodnutí bylo přijato na začátku letošního roku), je to Golden Pass LNG. Ztělesňují ho ale dva super giganti, ExxonMobil и Qatar Petroleum. Střední společnosti však potřebují zaručené financování, které se dá zajistit podepsáním dlouhodobých smluv na dodávku zkapalněného plynu.

Důležitým faktorem neurčitosti zůstává také samozřejmě obchodní smlouva mezi Čínou a USA: daná transakce může stimulovat výstavbu továren v USA, zatímco její nepodepsání ponechá dnešní stav věcí a jednoznačně sníží počet rozhodnutí o výstavbě nových kapacit.

Alexander Sobko