Čína vyzvala k příměří na Ukrajině a nabídla 12bodový mírový plán na ukončení války, ale obvinila Západ z vyprovokování konfliktu. (Foto: Flickr)

Čína sice uvedla, že ve válce zastává neutrální postoj, ale varovala, že její vztahy s Ruskem nemají „žádné hranice“, a odmítla konflikt uznat jako ruskou invazi.

Čína rovněž obvinila západní vlády, že konflikt vyprovokovaly a „rozdmýchávají plameny“ tím, že Ukrajině poskytují obranné zbraně.

To přišlo v době, kdy Spojené státy varovaly, že Čína může být ochotna poskytnout Rusku vojenskou pomoc, ačkoli Peking tato tvrzení popřel.

1. Respektování suverenity všech zemí. Všeobecně uznávané mezinárodní právo, včetně cílů a zásad Charty OSN, musí být přísně dodržováno. Musí být účinně dodržována svrchovanost, nezávislost a územní celistvost všech zemí. Všechny země, velké i malé, silné i slabé, bohaté i chudé, jsou rovnocennými členy mezinárodního společenství. Všechny strany by měly společně dodržovat základní normy, jimiž se řídí mezinárodní vztahy, a hájit mezinárodní spravedlnost a čestnost. Je třeba podporovat rovné a jednotné uplatňování mezinárodního práva a odmítnout dvojí standardy. 

2. Opustit mentalitu studené války. Bezpečnost jedné země by neměla být sledována na úkor ostatních. Bezpečnosti regionu by nemělo být dosahováno posilováním nebo rozšiřováním vojenských bloků. Legitimní bezpečnostní zájmy a obavy všech zemí je třeba brát vážně a řádně se jimi zabývat. Složitý problém nemá jednoduché řešení. Všechny strany by měly v souladu s vizí společné, komplexní, kooperativní a udržitelné bezpečnosti a s ohledem na dlouhodobý mír a stabilitu ve světě přispět k vytvoření vyvážené, účinné a udržitelné evropské bezpečnostní architektury. Všechny strany by se měly postavit proti prosazování vlastní bezpečnosti na úkor bezpečnosti ostatních, zabránit blokové konfrontaci a společně usilovat o mír a stabilitu na euroasijském kontinentu.

3. Ukončení nepřátelství. Konflikty a války nikomu neprospívají. Všechny strany musí zůstat rozumné a zachovat zdrženlivost, vyhnout se rozdmýchávání ohně a zvyšování napětí a zabránit dalšímu zhoršování krize nebo dokonce jejímu vymknutí se kontrole. Všechny strany by měly podpořit Rusko a Ukrajinu v tom, aby pracovaly stejným směrem a co nejrychleji obnovily přímý dialog s cílem postupně deeskalovat situaci a nakonec dosáhnout úplného příměří. 

4. Obnovení mírových rozhovorů. Dialog a jednání jsou jediným schůdným řešením ukrajinské krize. Je třeba podporovat a povzbuzovat veškeré úsilí vedoucí k mírovému urovnání krize. Mezinárodní společenství by mělo zůstat oddané správnému přístupu k podpoře mírových rozhovorů, pomoci stranám konfliktu co nejdříve otevřít dveře k politickému urovnání a vytvořit podmínky a platformy pro obnovení jednání. Čína bude v tomto ohledu i nadále hrát konstruktivní roli. 

5. Řešení humanitární krize. Je třeba povzbuzovat a podporovat všechna opatření vedoucí ke zmírnění humanitární krize. Humanitární operace by se měly řídit zásadami neutrality a nestrannosti a humanitární otázky by neměly být politizovány. Je třeba účinně chránit bezpečnost civilistů a zřídit humanitární koridory pro evakuaci civilistů z oblastí konfliktu. Je třeba vyvinout úsilí o zvýšení humanitární pomoci v příslušných oblastech, zlepšit humanitární podmínky a zajistit rychlý, bezpečný a neomezený přístup humanitární pomoci s cílem zabránit humanitární krizi většího rozsahu. OSN by měla být podporována v koordinační úloze při směrování humanitární pomoci do konfliktních oblastí.

6. Ochrana civilistů a válečných zajatců. Strany konfliktu by měly přísně dodržovat mezinárodní humanitární právo, vyvarovat se útoků na civilisty nebo civilní zařízení, chránit ženy, děti a další oběti konfliktu a respektovat základní práva válečných zajatců. Čína podporuje výměnu válečných zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou a vyzývá všechny strany, aby pro tento účel vytvořily příznivější podmínky.

7. Zachování bezpečnosti jaderných elektráren. Čína se staví proti ozbrojeným útokům na jaderné elektrárny nebo jiná mírová jaderná zařízení a vyzývá všechny strany, aby dodržovaly mezinárodní právo včetně Úmluvy o jaderné bezpečnosti (ÚJB) a rozhodně předcházely jaderným haváriím způsobeným člověkem. Čína podporuje Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE) v její konstruktivní úloze při prosazování bezpečnosti a zabezpečení mírových jaderných zařízení.

8. Snižování strategických rizik. Jaderné zbraně nesmí být použity a jaderné války nesmí být vedeny. Hrozba jadernými zbraněmi nebo jejich použití by měly být odmítány. Je třeba zabránit šíření jaderných zbraní a zabránit jaderným krizím. Čína je proti výzkumu, vývoji a použití chemických a biologických zbraní jakoukoli zemí za jakýchkoli okolností.

9. Usnadnění vývozu obilí. Všechny strany musí plně a účinně a vyváženě provádět černomořskou obilnou iniciativu podepsanou Ruskem, Türkií, Ukrajinou a OSN a podporovat OSN, aby v tomto ohledu hrála důležitou roli. Iniciativa spolupráce v oblasti celosvětové potravinové bezpečnosti, kterou navrhla Čína, představuje schůdné řešení celosvětové potravinové krize.

10. Zastavení jednostranných sankcí. Jednostranné sankce a maximální nátlak nemohou problém vyřešit, pouze vytvářejí nové problémy. Čína se staví proti jednostranným sankcím nepovoleným Radou bezpečnosti OSN. Příslušné země by měly přestat zneužívat jednostranné sankce a „jurisdikci dlouhých rukou“ vůči jiným zemím, aby se podílely na deeskalaci ukrajinské krize a vytvořily rozvojovým zemím podmínky pro růst jejich ekonomik a lepší život jejich obyvatel.

11. Udržení stability průmyslových a dodavatelských řetězců. Všechny strany by měly horlivě udržovat stávající světový hospodářský systém a vystupovat proti využívání světové ekonomiky jako nástroje nebo zbraně pro politické účely. Je třeba vyvinout společné úsilí, aby se zmírnily vedlejší účinky krize a zabránilo se narušení mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky, financí, obchodu s potravinami a dopravy a podkopání globálního hospodářského oživení.

12. Podpora obnovy po skončení konfliktů. Mezinárodní společenství musí přijmout opatření na podporu postkonfliktní obnovy v konfliktních oblastech. Čína je připravena poskytnout pomoc a hrát v tomto úsilí konstruktivní roli.

Zdroj: lbc.co.uk