Podle zveřejněné zprávy CIA hrozí světu v nadcházejících desetiletích globální vojenský konflikt kvůli klimatickým změnám na planetě. (Foto: Flickr)

„Zvětšující se fyzické důsledky změny klimatu mohou zhoršit přeshraniční geopolitická ohniska, protože státy podnikají kroky k ochraně svých zájmů,“ uvádí se v dokumentu.

Podle autorů nejpozději v roce 2040 začnou ve světě „klimatické střety“, v nichž budou strany proti sobě navzájem používat technologie, které umocňují přírodní katastrofy, jako jsou sucha a záplavy. Hovoříme především o geoinženýrských technologiích.

Odborníci také varovali před rostoucím napětím mezi zeměmi kvůli sporům ohledně realizace Pařížské dohody o klimatu, která předpokládá snížení emisí skleníkových plynů s cílem zabránit globálnímu oteplování.

„Většina zemí bude čelit složitým ekonomickým rozhodnutím a pravděpodobně se bude spoléhat na technologické průlomy, aby mohla později rychle snížit své emise. Čína a Indie budou hrát klíčovou roli při určování trajektorie zvyšování teploty,“ uvádí se v dokumentu.

Autoři zprávy CIA navíc upozornili na riziko vnitřních konfliktů v rozvojových zemích v důsledku dopadů změny klimatu, protože tyto státy jsou méně schopné přizpůsobit se novým podmínkám.

K možným budoucím ohniskům klimatické války patří takové regiony, jako je povodí řek Kongo, Indus, Mekong a Nil. Ke konfliktům tam může dojít v důsledku změn říčních koryt a přesměrování vodních toků.

Zpráva uvádí 11 zemí, které budou nejvíce zasaženy negativními dopady globální změny klimatu. Podle analytiků mohou tyto státy za účelem přežití jít do extrémních opatření. Jde především o držení jaderných zbraní v Číně, Indii a Pákistánu, ale také v Afghánistánu, Severní Koreji, Myanmaru a řadě zemí Střední a Jižní Ameriky.

Zdroj: dni.gov