Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) na základě smluv s těmito firmami zakoupilo údaje od sledovacích společností, aby mohlo sledovat dodržování výluk. (Foto: Flickr)

CDC zaplatilo jedné firmě 420 000 dolarů a druhé 208 000 dolarů. Za to si koupila přístup k údajům o poloze nejméně 55 milionů uživatelů mobilních telefonů.

Cílem smluv, schválených v rámci mimořádného přezkumu kvůli pandemii COVID-19, bylo poskytnout CDC „údaje nezbytné k pokračování kritických funkcí reakce na mimořádné události, které se týkají vyhodnocování dopadu návštěv klíčových bodů zájmu, příkazů zůstat doma, uzavírek, opětovného otevření a dalších sdělení v oblasti veřejného zdraví souvisejících s mandátem masek a dalšími slučujícími se oblastmi výzkumu přenosu SARS-CoV-2 v komunitě,“ uvádí se ve smlouvách, které získal deník The Epoch Times.

CDC uvedlo, že bude využívat údaje ze sledování k „vyhodnocování chování v domácnostech po hodinách (tj. analýza zákazu vycházení) zkoumáním procenta mobilních zařízení v domácnostech během určitého časového období“. Údaje by také mohly být integrovány s dalšími informacemi, „aby poskytly komplexní obraz o pohybu/cestování osob během pandemie COVID-19 a umožnily lépe porozumět povinným příkazům k pobytu doma, uzavření podniků, znovuotevření škol a dalším nefarmakologickým zásahům ve státech a městech“.

V části označené jako „potenciální případy využití“ těchto údajů CDC uvedlo, že by mohly být použity k pokusům o propojení nuceného uzavření barů a restaurací s počtem nakažených a úmrtí na COVID-19 a také k pokusům o posouzení dopadu státních omezení na blízký kontakt mezi lidmi mimo jejich domov.

Údaje by mohly být také použity ke sledování dodržování nařízených nebo doporučených karantén po příjezdu z jiného státu a ke zkoumání korelace vzorců mobility a nárůstu případů COVID-19 v zařízeních, jako jsou kostely, koncerty a obchody s potravinami. Umožnilo by to také zkoumat omezení pohybu, jako je zákaz vycházení, aby se ukázaly „vzorce“ a „dodržování“, uvádí se ve smlouvách.

O smlouvách již dříve informoval server Vice News, který však zveřejnil pouze snímek obrazovky jedné stránky. Dohromady mají smlouvy 71 stran. Obě byly podepsány v roce 2021.

Zveřejněn raný výzkum, není jasné, k čemu zakoupená data sloužila

CDC na počátku pandemie získalo data od firem SafeGraph a Cuebiq zdarma.

Výzkumníci CDC v roce 2020 zveřejnili dvě studie využívající tato data. Jedna z nich se zaměřila na data ze čtyř amerických metropolitních oblastí a zjistila, že se lidé pohybovali méně, když byla zavedena opatření, jako je sociální vzdálenost. Další zjistila, že přísné příkazy k uzavření budov vedly ke snížení pohybu, zatímco poté, co státy začaly příkazy rušit, došlo k většímu pohybu.

Údaje o mobilitě využili pro své studie i další výzkumníci.

Poté, co agentura CDC údaje zakoupila, nebyly zveřejněny žádné studie a mluvčí CDC neuvedl příklady, k čemu byly zakoupené údaje použity.

„Pro COVID-19 poskytují poznatky získané z těchto dat zásadní informace o dopadu a účinnosti politik a opatření ke zmírnění dopadů COVID-19 (např. jurisdikční příkazy k pobytu doma a uzavření podniků), které měly na komunity hluboký dopad,“ uvedl mluvčí Scott Pauley pro The Epoch Times prostřednictvím e-mailu.

„Tyto údaje poskytují důležité poznatky pro ochranu veřejného zdraví a byly použity k pochopení dopadů opatření COVID-19 na úrovni populace a mohou vrhnout důležité světlo na další naléhavé problémy veřejného zdraví, jako je reakce na přírodní katastrofy a vystavení toxickým látkám v životním prostředí. CDC tyto údaje nepoužívá a ani nemohlo používat pro sledování dodržování příkazů COVID-19 nebo individuální sledování,“ dodal.

I když jsou údaje deanonymizované, lze je použít k identifikaci osob, ukázali vědci.

Zdroj: theepochtimes.com