V sobotu odpoledne v 13:51 dostala pokutu osoba, která šla po ulici v Bratislavě 100 euro. Jako bezdomovec zde žije již několik let, ale trvalé bydliště ve Slovenské Ľupči. (Foto: Facebook)

Porušil zákaz vycházení mimo okres. K této absurdní situaci došlo v době, kdy se smí chodit do přírody, do obchodu. Tento člověk byl zastaven policií na ulici náhodou, aby se legitimizoval.

Policii před pokutou nezastavila informace, že nemá domov. Pán měl na sobě respirátor a potvrzení o překonání Covid-19. Bezdomovci nemají možnost dodržovat zákaz vycházení.

Sociální služby nejsou schopny pokrýt potřeby více než 23 lidí na Slovensku, kteří nemají během lockdownu kde trávit čas. Jen v Bratislavě žije spousta bezdomovců, kteří sem přijeli z jiných krajů a nemají možnost se vrátit zpět.

Trest těchto lidí způsobí jediné – prohloubení krizí a zvýšení dluhu, které nejsou schopni splatit.

Také vám to nedává smysl?