Antropologové objevili zuby vyhynulých druhů opic, které žily v severozápadní Keni před 22 miliony lety. Objev umožnil zaplnit mezeru v evoluční historii primátů, včetně lidí, a také dozvědět se o možných podmínkách, které mohly vést k formování moderních zubů u opic a lidí. Informuje o tom Phys.org.

Výzkumníci  prováděli vykopávky v západní Turganě, africkém regionu charakteristickém přítomností velkého množství zkamenělin z doby před 19 až 25 miliony let. V té době tam existovaly lesy obývané různými živočišnými druhy, včetně opic. Vědci objevili strnulosti, včetně pozůstatků plazů a savců, zejména slonů.

Zuby, které patří neznámé opici, mají řadu primitivních rysů, které umožnily připsat ji k novému druhu vyhynulých primátů, tzv. Alophia metios.

Někteří vědci zpočátku předpokládali, že to byly pozůstatky prase, nikoliv opice. Dieta opice měla obsahovat tvrdé ovoce, semena a ořechy. Výzkumníci předpokládají, že zařazení listů do stravy, které se uskutečnilo později, vedlo k vývoji zubů u primátů, včetně lidí.

Podle svého věku patří zkamenělina do řady dříve nalezeného zubu v Ugandě se stářím 19 milionů let a zubu z Tanzanie datovaným 25 miliony let.

Zdroj:  phys.org