Profil na Twitteru k danému tématu uvádí: Můžeme upozorňovat na spousty nesmyslů a zřejmých lží, trenky, děti, lokace domu, kompilované video, bomby na komando, oheň, ale neexistující spáleniště, zasažený dům, ale druhý den zarovnané sutiny, … oni to ale budou každý den opakovat a cizelovat a 98 % lidí tomu bude věřit.

Podle mne jde o nesmyslný . Dívejte se se mnou. Já vidím skupinu vojáků blížící se k ohradní zdi domu a … náhle jsou zasypáni … Vidíte to také?