Britský politik Malcolm Rifkind, který zastával ministerské funkce ve vládách Margaret Thatcherové a Johna Majora, v polovině 90. let navrhl, aby se Rusko stalo přidruženým členem NATO. (Foto: Free SVG)

Důkazem toho je balík dokumentů, který sestavil Rifkind. Spisy datované rokem 1995 v současnosti zveřejnil Národní archiv Velké Británie. Informuje o tom Daily Mail.

Výše zmíněný politik v letech 1992-1995 působil jako ministr obrany.

Rifkind varoval, že Rusko by se nemělo stát řádným členem NATO, protože by to mělo absurdní následky, které by vyžadovaly, aby Západ získal pomoc (pozn. Ruska) v jakýchkoli dalších přeshraničních konfliktech, například s Čínou.

„Možným řešením by bylo vytvoření nové kategorie přidruženého člena NATO. Přesto by to dalo Rusku formální status v NATO, umožnilo by mu oprávněně se účastnit ministerských a jiných setkání a přispělo by k postupnému sjednocení a harmonizaci politiky, doktríny a praxe,“ praví se v souboru dokumentů.
Podle Rifkinda by takové „částečné“ členství přispělo k rozšíření NATO a připravilo by cestu bývalým sovětským zemím k navázání vztahů s aliancí bez urážek a odvetných opatření ze strany Ruska.

Jak zmíněný návrh přijal tehdejší britský premiér John Major, se neupřesňuje, ale jak podotýká redakce, tato myšlenka zřejmě nenalezla podporu mezi ostatními účastníky diskuse. Zejména Kenneth Clarke, tehdejší kancléř státní pokladny, vnímal s podezřením perspektivy rozšíření NATO a uvedl, že takové myšlenky jsou směšné a kabinet by o nich neměl jednat.

Severoatlantická aliance byla založena v roce 1949, kdy se jejím členem stalo 12 států. Nyní NATO zahrnuje 29 zemí, včetně postsovětského Lotyšska, Litvy a Estonska.

Rusko je na webových stránkách organizace uvedeno mezi partnerskými zeměmi.

Vytvoření nové „bezpečnostní aliance“

Na začátku měsíce jsme informovali o tom, že vstup Ruska do NATO by mohl změnit alianci na transatlantickou bezpečnostní organizaci od Vladivostoku až po Lisabon. Rovněž by mohl vytvořit perspektivu nových jednání o jaderném odzbrojení a zahájit tripartitní dialog mezi Washingtonem, Moskvou a Pekingem. Takový názor uvedl německý deník Handelsblatt.

Podle autorů článku by měl Rusko pozvat do Severoatlantické aliance americký prezident Donald Trump. Lídr Spojených států má nyní šanci vypracovat novou „východní politiku“, která může otevřít novou kapitolu v rusko-amerických vztazích a vytvořit novou „mírovou alianci“ za účasti Ruska.

Washingtonu a Moskvě by to umožnilo převzít společnou odpovědnost za evropskou bezpečnost a zahájit proces nového přerozdělování rovnováhy v globálním bezpečnostním systému. Vytvoření nové „bezpečnostní aliance“ NATO posílí, protože Moskva už nebude považována za „nepřítele“ a stane se garantem evropské bezpečnosti.

Zdroj:  dailymail.co.uk