Vědci z Velké Británie provedli masivní testování na protilátky proti koronaviru mezi obyvateli země. Ukázalo se, že v průběhu času se podíl populace s protilátkami nezvyšuje, ale naopak klesá a ti, kteří měli asymptomatický covid-19, protilátky ztrácejí nejrychleji. (Foto: Pixabay)

Výsledky výzkumu jsou publikovány jako předtisk na webových stránkách Královské univerzity v Londýně.

Výzkumu nazvaného REACT (Real Time Assessment of Community Transmission) se zúčastnilo 365 tisíc náhodně vybraných dospělých osob různého věku, které od 20. června do 28. září 2020 třikrát provedly doma rychlé testování na protilátky proti koronaviru SARS-CoV-2 pomocí vzorku krve z prstu.

Výsledky ukázaly, že prevalence virových protilátek mezi obyvateli Anglie poklesla za tři měsíce, během nichž bylo testování prováděno, o více než čtvrtinu – ze šesti na 4,4 procenta.

Pokles se shoduje s prudkým poklesem rychlosti šíření viru v zemi po mnohaměsíčních karanténních opatřeních. Podle autorů to svědčí o tom, že imunitní odpověď lidí na covid-19 klesá poměrně rychle.

Protilátky rychle mizí u těch lidí, jejichž onemocnění probíhalo bez symptomů, a také u starších lidí. Ve věkové skupině 18-24 let protilátky přetrvávaly mnohem déle než ve skupině lidí ve věku od 75 let výše.

U lidí, kteří nehlásili covid-19 v anamnéze, byl pokles mezi prvním a třetím kolem testování 64 procent ve srovnání s 22,3 procenta u lidí s laboratorně potvrzenou infekcí.

„Tento velmi rozsáhlý výzkum ukázal, že podíl lidí s detekovatelnými protilátkami v průběhu času klesá,“ uvedla první autorka článku, profesorka Helen Wardová, v tiskové zprávě Královské univerzity v Londýně.

„Není zcela jasné, jakou hladinu imunity protilátky zajišťují a jak dlouho tato imunita trvá,“ pokračuje vedoucí výzkumu Paul Elliott. „To, že někdo má pozitivní testy na protilátky, ještě neznamená, že je imunní vůči covidu -19. Musí stejně dodržovat národní pokyny, včetně sociálních distančních opatření, odevzdávat stěry, pokud má příznaky, a nosit obličejovou roušku.“

Autoři uvádějí, že klesající trend v hladině protilátek je pozorován ve všech oblastech země a u všech věkových skupin. Výjimkou jsou zdravotničtí pracovníci, jejichž počet protilátek se časem nezměnil. Podle vědců to souvisí s opakovanými kontakty nebo vyšší počáteční expozicí viru. Studie také uvádí, že Londýňané měli nejvyšší míru pozitivních testů – zhruba dvojnásobek celostátního průměru.

Hlavním výsledkem studie je podle autorů to, že kolektivní imunita se v průběhu času nezvyšuje, ale naopak klesá. Pozitivní výsledek na protilátky v současné době neznamená, že imunita vůči covidu-19 zůstane při příštím kontaktu s virem. Vědci proto dospěli k závěru, že existuje riziko opětovné infekce.

Vědci z projektu REACT pokračují ve výzkumu s cílem monitorování úrovně aktuální infekce a každý měsíc testují více než 150 tisíc lidí.

Zdroj: snews.comimperial.ac.uk